Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kişiler

Öğretim Üyeleri
Yönetim

Lisanslar
Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Lisans Mezunları ı
Emeği Geçenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

F. Sema Barutcu Özönder
Prof.Dr., Tarihsel Türk dil bilimi
Bölüm Başkanı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed AD Başkanı

barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Durmuş Arık
Prof.Dr., Çuvaş Türkleri; Türk dinler tarihi
Ankara Ü, İlahiyat F
arik@divinity.ankara.edu.tr

İbrahim Arıkan
Araş.Gör., Çuvaş Türkçesi ve edebiyatı; gramer
imarikan@yahoo.com

Murat Ceritoğlu
Doç. Dr., Kıpçak Türkleri ve Dilleri
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed AD
mceritoğlu@ankara.edu.tr

Gülzura Cumakun
Prof.Dr., Kırgız Türkçesi ve edebiyatı; Manas araştırmaları
gulzura@humanity.ankara.edu.tr

Ayhan Çelikbay
Doç.Dr., Türkistan Türkleri ve Dilleri
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed ABD
acelikbay@ankara.edu.tr

Erkin Ekrem
Doç.Dr. Türk Tarihi, Eski çağ Türk tarihi, Türk-Çin ilişkileri
Hacettepe Ü, Edebiyat F, Tarih B
eekrem@hacettepe.edu.tr

Nuraniye Ekrem
Dr. Öğr. ÜyesiUygur araştırmaları; Doğu Türkistan araştırmaları; Türk Dünyası tarihi, kültürü, ilişkileri
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed ABD
nekrem@ankara.edu.tr

Erkin Emet
Doç.Dr. Uygur Türkçesi ve edebiyatı; Doğu Türkistan araştırmaları
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed ABD
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
eemet@humanity.ankara.edu.tr

Derya Hamiye Erbirsin
Araş.Gör, Modern Kıpçak araştırmaları; Tatar Türkçesi ve edebiyatı;
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
fkilic@dialup.ankara.edu.tr

Melek Erdem
Prof.Dr., Modern Oğuz araştırmaları; Türkmen Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; Türk anlam bilimi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
erdem@humanity.ankara.edu.tr

Saime Selenga Gökgöz
Doç.Dr., Türk Tarihi, Türk ceditçiliği, Türk-Rus ilişkileri
Hacettepe Ü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi E
ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

Önal Kaya
Prof.Dr., Doğu Türkçesi ve edebiyatı
Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
okaya@humanity.ankara.edu.tr

Filiz Kılıç
Dr.Öğr. Üyesi, Modern Kıpçak araştırmaları; Kırgız Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; diyalektoloji
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
fkilic@dialup.ankara.edu.tr

Gülsüm Killli Yılmaz
Prof.Dr., Modern Sibirya araştırmaları; Hakas Türkçesi ve edebiyatı; diyalektoloji; sosyolinguistik
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
killi@humanity.ankara.edu.tr

İbrahim Maraş
Doç.Dr., Türk dinler tarihi, Türk ceditçiliği
Ankara Ü, İlahiyat F
ibrahimmaras@gmail.com

Aynur Öz Özcan
Doç.Dr., Özbek Türkçesi ve edebiyatı, fonksiyonel gramer
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı

ozaynur@humanity.ankara.edu.tr

M. Cihat Özönder
Prof.Dr., Sosyo-kültürel yapı
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

ozonder@hacettepe.edu.tr

G. Selcan Sağlık
Yrd.Doç.Dr., Modern Oğuz araştırmaları, Türk anlam bilimi
Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı
ssaglik@humanity.ankara.edu.tr

Berdi Sarıyev
Doç.Dr., Türkmen Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; söz dizimi
sariyev@humanity.ankara.edu.tr

Ümit Şahin
Araş.Gör., Yakut (Saha) Türkleri ve Dilleri
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Leh ve Ed AD
usahin@ankara.edu.tr

Ufuk Tavkul
Prof.Dr. Karaçay-Balkar Türkçesi ve edebiyatı; Kafkas araştırmaları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed L Öğrenci Danışmanı

utavkul@humanity.ankara.edu.tr

Mustafa Can Teziç
Yrd.Doç.Dr. Sibirya araştırmaları
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Leh ve Ed AD

mctezic@ankara.edu.tr

Erdoğan Uygur
Doç.Dr., Yeni ve Yakın Dönem Azerbaycan Edebiyatı
uygur@humanity.ankara.edu.tr


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr