Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kişiler

Öğretim Üyeleri
Yönetim

Lisanslar
Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Lisans Mezunları ı
Emeği Geçenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ

F. Sema Barutcu Özönder
Prof.Dr., Tarihsel Türk dil bilimi
Bölüm Başkanı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı

barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Durmuş Arık
Prof.Dr., Çuvaş Türkleri; Türk dinler tarihi
Ankara Ü, İlahiyat F
arik@divinity.ankara.edu.tr

İbrahim Arıkan
Araş.Gör., Çuvaş Türkçesi ve edebiyatı; gramer
imarikan@ankara.edu.tr

Murat Ceritoğlu
Doç.Dr., Kıpçak Türkleri ve Dilleri
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ceritoğlu@ankara.edu.tr

Gülzura Cumakun
Prof.Dr., Kırgız Türkçesi ve edebiyatı; Manas araştırmaları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
gulzura@ankara.edu.tr

Ayhan Çelikbay
Doç.Dr., Türkistan Türkleri ve Dilleri
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
acelikbay@ankara.edu.tr

Erkin Ekrem
Doç.Dr., Türk Tarihi, Eski çağ Türk tarihi, Türk-Çin ilişkileri
Hacettepe Ü, Edebiyat F, Tarih B Öğretim Üyesi
eekrem@hacettepe.edu.tr

Nuraniye Ekrem
Dr.Öğr.Üyesi., Uygur araştırmaları; Doğu Türkistan araştırmaları; Türk Dünyası tarihi, kültürü, ilişkileri
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
nhekrem@ankara.edu.tr

Erkin Emet
Doç.Dr., Uygur Türkçesi ve edebiyatı; Doğu Türkistan araştırmaları
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
eemet@ankara.edu.tr

Derya Hamiye Erbirsin
Araş.Gör., İdil-Ural Türkleri; Cedit Edebiyatı; politik edebiyat
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi
erbirsin@ankara.edu.tr

Melek Erdem
Prof.Dr., Modern Oğuz araştırmaları; Türkmen Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; Türk anlam bilimi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Güney-Batı (Oğuz) Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı
erdem@ankara.edu.tr

Saime Selenga Gökgöz
Doç.Dr., Türk Tarihi, Türk ceditçiliği, Türk-Rus ilişkileri
Hacettepe Ü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi E Öğretim Üyesi
ssgokgoz@hacettepe.edu.tr

Önal Kaya
Prof.Dr., Doğu Türkçesi ve edebiyatı
Ankara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
okaya@ankara.edu.tr

Filiz Kılıç
Dr.Öğr.Üyesi, Modern Kıpçak araştırmaları; Kırgız Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; diyalektoloji
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
fkilic@dialup.ankara.edu.tr

Gülsüm Killli Yılmaz
Prof.Dr., Modern Sibirya araştırmaları; Hakas Türkçesi ve edebiyatı; diyalektoloji; sosyolinguistik
Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı
killi@ankara.edu.tr

İbrahim Maraş
Prof.Dr., Türk dinler tarihi, Türk ceditçiliği
Ankara Ü, İlahiyat F
ibrahimmaras@gmail.com

Aynur Öz Özcan
Prof.Dr., Özbek Türkçesi ve edebiyatı, fonksiyonel gramer
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı

ozaynur@ankara.edu.tr

M. Cihat Özönder
Prof.Dr., Sosyo-kültürel yapı
Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

ozonder@hacettepe.edu.tr

G. Selcan Sağlık
Dr.Öğr.Üyesi, Modern Oğuz araştırmaları, Türk anlam bilimi
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ssaglik@ankara.edu.tr

Berdi Sarıyev
Doç.Dr., Türkmen Türkçesi ve edebiyatı; fonksiyonel gramer; söz dizimi
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Konuk Öğretim Üyesi

sariyev@ankara.edu.tr

Ümit Şahin
Araş.Gör., Yakut (Saha) Türkleri ve Dilleri
Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

umit.sahin@ankara.edu.tr

Ufuk Tavkul
Prof.Dr., Karaçay-Balkar Türkçesi ve edebiyatı; Kafkas araştırmaları
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

utavkul@ankara.edu.tr

Mustafa Can Teziç
Dr.Öğr.Üyesi, Sibirya araştırmaları; Türk-Moğol ilişkileri; Kimlik araştırmaları
Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

mctezic@ankara.edu.tr

Erdoğan Uygur
Prof.Dr., Yeni ve Yakın Dönem Azerbaycan Edebiyatı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

uygur@ankara.edu.tr

Buket Yalçın
Araş.Gör., Sibirya araştırmaları; Tuva Türkleri ve dilleri
Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut), Tuva, Hakas, Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı ÖYEP Araştırma Görevlisi

bukett.yalcin@gmail.com

Gamze Çimen
Araş.Gör., Kazaklar, Tatarlar ve dilleri
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı ÖYEP Araştırma Görevlisi

gmzcmn@hotmail.com


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr