Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Gülzura Cumakunova
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –12 85
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: gulzura@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Salı 10.00-11.00; Cuma 10.00-11.00


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

30.07.1954 tarihinde Kırgızistan'ın Narın ilinde doğdu. Bişkek N 1 lisesinden mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Kırgız Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde okudu. Aynı üniversitede master, Kırgız Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat Enstitüsünde doktora tezini tamamladı. 1990-1991'de Moskova Devlet Üniversitesinde staj yaptı. Kırgız Devlet Üniversitesinde yardımçı doçent, Çuy Üniversitesinde doçentlik görevinde bulundu. 1993 yılında Ankara Üniversitesinin daveti üzerine Türkiye'ye geldi. 1993-1994 yılları arası Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezinde, 1994-1996 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansında Yabancı Uzman olarak çalıştı. 1996 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde görev yapmaktadır.
VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY):

KBT Kırgız-Kazak Türkçesi I
KBT104 Kırgız-Kazak Türkçesi II
KT3312 Kırgız Türkçesi Şekil Bilgisi II
KT5322 Kazak-Kırgız Türkçesi Söz Dizimi I
KT5822 Kırgız Türk Halk Edebiyati I
KT7352 Çağdaş Kırgız Edebiyatı
KT4512 Kırgız Türkçesi Konuşma-Çeviri II
KT6362 Kırgız Türkçesi Yazılı Anlatım I
KT6372 Kırgız Türkçesi Halk Edebiyatı II
KT8322 Kırgız Türkçesi Yazılı Anlatım II
KT6292 Kuzey-Batı Türk Lehçeleri Söz Dizimi
KT8352 Kazak-Kırgız Türk Ağızları

ARAŞTIRMA ALANLARI: Kırgız Türklerinin dili ve edebiyatı

Son 3 Yılda Aktif Durumda Olan Araştırma Projeleri

Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi 1997- devam etmektedir.

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü. 1999-devam etmektedir

Son 5-10 Yılda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri.1993-1994.

Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Sözlüğü.1994-1995.

Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi C. I-II.

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, C.I-IV.

 

SEÇME YAYINLAR:

Manas Destanı, Kırgız Edebi Dilinin Tarihi Kaynağı, TDK Ankara, 1995.

"Kırgız Türkçesinin Tarihi". Büyük Türk Ansiklopedisi , C.XIX, Ankara, 2000.


TEZ DANIŞMANLIĞI:

Yüksek Lisans

Aysel BAYTOK, Kırgızcadan Türkçeye Çeviri Meseleleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2003.

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr