Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. G. Selcan Sağlık
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –13 99
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: saglik@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Salı 14.00-15.00; Çarşamba 14.00-15.00


ÖZGEÇMİŞ:

Doğum Tarihi: 29.05.1977 - Ankara

Eğitim Durumu:

2001-.........Doktora Programı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri
.................ve Edebiyatları Anabilim Dalı (Tez yazma aşamasında)

1998-2001 .Yüksek Lisans Programı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk
.................Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.

1994-1998 .Lisans Programı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk
.................Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

1988-1994 Ankara Anıttepe Lisesi

1986-1988 Ankara Maltepe İlkokulu

1983-1986 Eskişehir Murat Atılgan İlkokulu

 

AKADEMİK GÖREVLERİ

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (ISSN: 1304-8015) Yardımcı Editörlüğü

 

ARAŞTIRMA ALANLARI: Türk anlam bilimi; Modern Oğuz araştırmaları

YAYINLAR:

Sarıhanov, Memmetdurdı, “Türkmen Dili”, Çev: Selcan Sağlık, Türkler, Cilt: 19, 840-848.

“Türkmen Halk Kültüründe ve Edebiyatında ‘Deve'”, Kök Araştırmalar , Cilt: IV, Sayı: 2, (Güz 2002), 75-89.

"Türk Dünyasında Nevruz-Yeni Gün" (Yayınlanmamış Tebliğ), Türk Dünyasında Nevruz Paneli, Hacettepe Üniversitesi, 21 Mart 2003, Ankara.

"Türk Dilinde Karşıtlıklar" (Yayınlanmamış Tebliğ), Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2003, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 5-7 Mayıs 2003, Ankara.

“Türkmen Düğün Geleneği”, (Yayınlanmamış Tebliğ), Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2004, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 4-7 Mayıs 2004, Ankara.

“The Journal of Mahtumkuli Studies” (Tanıtma), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , Cilt: I, Sayı: 1, (Kasım 2004), 162-165.

Ufuk Tavkul, Karaçay-Malkar Destanları, (Tanıtma), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: II, Sayı: 1, (Mart 2005), S.169-173

 

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr