Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Erkin Emet
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 14
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: emet@ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri:
Pazartesi 16:00-17:00 

ÖZGEÇMİŞ:

 

 
08.03.1962 Kaşgar'da doğdu
1968-1973 İlk Okulu Kaşgar Yopurga Tohtika İlk Öğretim Okulunda okudu.
1973-1975 Kaşgar Yopurga, Yekşenbe Bazar Orta Okulunu bitirdi.
1975-1978 Yopurga Nahiyesi Birinci Lisesinde okudu.
1978-1982 Çin Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dili ve Edebiyatları Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.
1982-1988 Çin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dili ve Edebiyatları Fakültesinde asistan, daha sonra yardımcı doçent olarak görev yaptı.
1992 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde Yabancı Uzman Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.
1992 A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim Dalında “Uygur Halk Destanları” adlı yüksek lisans tezini tamamladı.
2000 A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim Dalında “Doğu Türkistan Uygur Ağızları” adlı doktora tezini tamamladı.
2004-2014 Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.
2014- Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalına Doçent olarak atandı.


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal of Modern Turkish Studies (ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği

Gökbayrak Dergisi (ISSN 1303-5282) Yayın Kurulu Üyeliği

Anayurt Dergisi (Uygurca) Yayın Kurulu Üyeliği


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans :

GDT103 Uygur Türkçesi I
GDT105 Güney-doğu(Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı
GDT203 Uygur Türkçesi III
GDT207 Salar Türkleri ve Dilleri
GDT303 Uygur TürkçesiV
GDT106 Uygur Türkçesi II
ÇTL404 Türk-Çin İlişkileri
GDT204 Uygur Türkçesi IV
GDT210 Sarı Uygur Türkleri ve DilleriI
GDT306 Uygur Türkçesi VI
GDT308 Çağdaş Uygur Edebiyatı
GDT402 Uygur Diyalektolojisi
GDT103 Uygur Türkçesi I
GDT105 Güney-doğu(Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı
GDT203 Uygur Türkçesi III
GDT303 Uygur Türkçesi V
GDT313, 20-Yüzyıl Dil Planlamaları
GDT409, Doğu Türkistan
GDT106 Uygur Türkçesi II
GDT204 Uygur Türkçesi IV
ÇTL404 Türk–Çin İlişkileri
GDT210 Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri I
GDT306 Uygur Türkçesi VI
GDT308 Çağdaş Uygur Edebiyatı
GDT302 Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Lehçeleri Söz Varlığı 

Yüksek Lisans :

04015115 Uygur Türkçesi  Grameri


ARAŞTIRMA ALANLARI: Doğu Türkistan araştırmaları; Uygur Türklerinin dilleri, edebiyatı, kültürü, tarihi

Araştırma Projeleri

1997-1998 Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Yayınları tarafından yürütülen 100 Ülkeden Çocuk Şiirleri Projesi.

2000-2002 Yeni Türkiye Yayınlarının organize ettiği TÜRKLER Projesi içinde:

“Uygur Türkleri” Türkler, 2. Cilt, s. 233-137 Yeni Türkiye Yayınları Ankara 2002.
“Karahanlılar ve Uygurlar” Türkler, 4. Cilt, s. 469-476 Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
“Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin”, Türkler, 18. Cilt, s.723-728, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
“Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti”, Türkler, 20. Cilt, s.276-281 Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

1998-2002 Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi.

YAYINLAR:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Emet, E. “The Turkological Investigations in People’s Republic of China” (Ingilizce, Rusça ve Türkmençe), Miras Dergisi, No:1 (29), 2008, s. 148-150  Türkmenistan Aşkabat, Ocak 2008.
Emet, (2013), Uygur Türkçesinin Ünlü Ve Ünsüzlerin İmla Meselesi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 9 (5), Nisan 2013.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
Emet, E.,“Doğu Türkistan Uygur Türkçesi Ağızlarının Tasnifi ve Uygur Ağızları”, 4. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı,  24-29 Eylül 2000,  s.14, İzmir-Çeşme. Ankara (2001).
Emet, E., “Çağdaş Uygur Türkçesinde Yeni Terim Türetme Yolları ve Terim Türetmedeki Problemler”, 5. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 24-26 Eylül 2004, S.920 Ankara (2005).
Emet, E., “Doğu Türkistan’da Çift Dilli Eğitim” Uluslar Arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), 10-15 Eylül 2007, Ankara. (Bildiri Yayınlanmıştır).
Emet, E., “Doğumun’un 1000-yılında Kaşgarlı Mahmud’un Türkolojideki Yeri ve Onunla  İle İlgili Yapılan Çalışmalar”, ‘Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, s.64-75, Rize (2008).

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Emet, E., “Uygur Türkleri”, Türkler, 2. Cilt, s.233-137,Ankara, (2002).
 “Karahanlılar veUygurlar” Türkler, 4. Cilt, s.269-276.
 “Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin”, Türkler, 18. Cilt, s.723-728.
“Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti”, Türkler, 20.Cilt, s.276

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Emet, E.,  “17. Asrın Sonu ve 18. Asrın Başları Uygur Edebiyatı’ndan Örnekler”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Yıl: 2, Sayı: 5, , s. 110-115, Ankara, Ocak 1994.
Emet, E.,“Uygur Türklerinde Sözlükçülük Ve Doğu Türkistan’da Yeni Basılan Üç Sözlük”,  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 2, Güz, s.399-402, Ankara, (1996) (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).
Emet, E.,“Türklerin Ana Yurtlarından Biri Kumul (Hami) ve Kumul Kelimesinin Etimolojisi Hakkında”,  Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, sayı: 4, Güz, s.162-165, Ankara, (1997) (Tarandığı indeks: Turkologisher Anzeiger).
Emet, E.,  “Doğu Türkistan Sorunu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri”, Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Güz, s.275-280, (1999).
Emet, E.,“Doğumunun 1000.Yılı 2008’de Kaşgarlı Mahmut” . Türkliye Günlüğü Dergisi, Sayı: 97,Kış, s. 137-143 Ankara (2009).-
Emet, E.,“5 Temmuz Ürümçi Olayının Gerçek Yüzü” . Türkliye Günlüğü Dergisi, Sayı: 98,Yaz, s. 15-24 Ankara (2009).

Diğer yayınlar (Kitaplar)
Emet, E.,  Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi (Önsöz-Giriş-Çeviri Yazısı-Tercümesi-Kaynakçalar), T.C. Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Edebiyatı, Ankara 1998, XII+151s.
Emet, E.,5 Temmuz Ürümçi Olayı ve Doğu Türkistan, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2009. (ISBN:978-975-6355-55-8).
Emet, E., Eruygur, A.,  Temel Uygurca (Uygur Tilidin Asas), Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2013. (IBSN:978-605-4692-28-6).
Emet, E., 5-İyul Ürümçi Qetliami Ve Şerkiy Türkistan (Uygurca), Alban Yayıncılık, Ankara, 2012. (ISBN: 978-60563246).
Emet, E.,  Nüktedan Hisam Kurban, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2013. (IBSN:978-605-4692-29-3).


TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek Lisans:

Yasin. S.. “Uygur Ata Söleri ve Deyimler (a, b, s, d, e)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2006.

Semet. B, “Uygur AtasözleriveDeyimler (f, g, h, i, c) “ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2011.

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr