Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Programlar


Lisans Programları
Çift Ana Dal ve Yan Dal
Yüksek Lisans Programı

Doktora Programı

..

..

 

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

..

..

..

..

..

..

..

 

..

...

...

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

.

...

......

...

...

...

...

...

...

...

......

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

......

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

...

LİSANS PROGRAMLARI

Bölümümüz beş lisans programından oluşmaktadır ve halen Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı AD dışındaki aşağıda belirtilen lisans programlarının eğitim-öğretimini yapmaktadır. Tam bir alan uzmanı olarak yetişebilmeleri için öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış anabilim dalları programlarına tabi tutulmaktadırlar. Bununla birlikte, öğrencilerimiz temel ortak konuların işlendiği bölüm derslerinde birleşmekte ve böylece yoğunlaşma programlarımız arasında genel uyumu da sağlamaktadırlar. Yoğunlaşma programlarının seçimi öğrencinin giriş yılında, ilk ders kayıtları sırasında Bölüm öğrenci danışmanlarının rehberliğinde bizzat öğrenciler tarafından istek ve eğilimlerine bağlı olarak belirlenmektedir.

Derslerimiz zorunlu ve seçmeli olarak iki türdür. Zorunlu dersler de bütün Bölüm öğrencilerinin sorumlu olduğu ortak dersler ile anabilim dalı programlarında yer alan ve yalnızca ilgili anabilim dalı öğrencisinin sorumlu olduğu dersler olarak ikiye ayrılmaktadır. Anabilim dalı programlarının böyle zorunlu derslerinin bir kısmı ise ön şartlıdır. Öğrenci ön şartlı dersleri geçmeden bir üst yarı yılın ilgili dersini alamaz. Programlarımızda seçmeli dersler hem bütün Bölüm öğrencilerimizi kapsayan konuları ele alan dersler hem de öğrencinin anabilim dalı ile doğrudan ilgili dersler olarak öğrenciye geniş bir seçenek sunacak içerikte hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde farklı lisans programlarından da ilgileri doğrultusunda seçmeli dersler alabilmektedirler. Bölüm lisans programları dışındaki programlardan ders seçmek isteyen öğrencilerimizin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Dilbilim, Rus Dili ve Edebiyatı lisans programlarından ders seçmeleri tavsiye edilmektedir.

Programlarımızın dil öğretimi kısmı, Türk  lehçelerinde uzman, bunları ya doğrudan ana dili olarak ya da ana dili gibi konuşan öğretim üyelerimiz tarafından yapılmaktadır. Dil ve çağdaş edebiyat dersleri öğretilen dil türünde gerçekleştirilmektedir. Siyasî ve kültür tarihi ile ilgili dersler Fakültemiz Tarih Bölümü öğretim elemanları, tarihsel Türk dili ve edebiyatı ile ilgili dersler hem Bölümümüz hem de Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları, sosyal yapı ile ilgili dersler de, sosyoloji bölümlerinden davet edilen öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Böylelikle, öğretim programı ve akademik personelin doğrudan uzmanlık alanı arasında kesin uyum sağlanmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 5I dersleri diye anılan dersler yanında, bağlı oldukları anabilim dalı ile ilgili bir araştırma konusunu da danışman gözetiminde bitirme ödevi olarak hazırlamaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz bitirme ödevi konuları ile danışmanlarını öğretim dönemlerinin 6. yarı yıllarının başında seçmektedirler.

Aşağıdaki lisans programları dosyalarında hem derslerimizin adları hem de zorunlu/seçmeli özellikleri ile derslerin saat ve kredileri hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Lutfen her dosyaya ulaşabilmek için üzerine basınız:

Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans AD

Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Lisans AD

Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Lisans Programı

Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Lisans Programı

Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı AD Lisans Programı

 

 

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Seçme

Ankara Üniversitesi’nin 18.01.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde, öğrencilerimiz 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren, ders kayıtlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OİBS) adı verilen sistem içerisinde internet üzerinden gerçekleştirecektir. Öğrencilerimizin bilgisayar ağı üzerinde etkileşimli kayıt işlemleri hakkında bilgi edinmek için Öğrenci İnteraktif Kayıt Kılavuzunu dikkatle okumaları, uygulamalarını buna göre yapmaları gerekmektedir. Öğrencilerimiz her türlü sorun için Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-posta auogrisl@ankara.edu.tr adresinden yardım alabilecektir.

I. yıl öğrencileri, kayıt işlemlerini, ancak anabilim dalları tercihlerini kesinleştirdikten sonra yapabilirler. Bölümümüzü kazanan öğrenciler anabilim dalı tercihlerini, her öğretim yılı başında Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Bölüm öğretim üyelerinin de katıldığı "Tanışma Toplantıları"nda yaparlar. Bölümümüzü kazanıp Üniversitemize kaydını yaptıran her yeni öğrencimizin bu toplantıya katılması önemlidir. Birinci yıl öğrencilerimiz ile yapılan bu "Tanışma Toplantıları"nın tarihi, hem Fakülte hem de Bölüm sayfasından duyurulduğu gibi, Fakülte Öğrenci İşleri tarafından da öğrenciye duyurulur.

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Hakkında

Belirli şartları sağlamış Bölüm öğrencilerimizin çift ana dal ve yan dal programlarına devam etme hakları da vardır. Çift ana dal ve yan dal programları hakkında her bölümün ilgili sayfasından veya doğrudan ilgili bölümlerin danışmanlıklarından bilgi edinmek mümkündür.

Bölümümüz de çift ana dal ve yan dal programı yürütmektedir. Bölümümüz çift ana dal ve yan dal programlarına üniversitemizce belirlenen ön şartları yerine getiren her öğrenci baş vurabilir. Bölümümüz Çift Ana Dal ve Yan Dal Programlarına kabul kriterleri ile çift anadal ve yan dal programlarımız hakkında bilgi edinmek için buraya basınız.

2006-2007öğretim yılında Bölümümüzdeki çift ana dal ve yan dal programlarının kontenjanı 2 (iki) öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

 

 

Lisans Programları Ders İçerikleri Hakkında

Aşağıda Bölüm ve bağlı ana bilim dallarımızın lisans programlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerin güncel listesi yer almaktadır. Ders adları üzerine basarak, o ders hakkında daha ayrıntılı bilgileri öğrenebilirsiniz.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans Programlarının Ortak Zorunlu ve Seçmeli Dersleri

ÇTL101 Eski Yazı I (Z)
ÇTL103 Türk Dil Bilimine Giriş (Z)
ÇTL105 Türk Dili Tarihi I (Z)
ÇTL107 Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama I (S)
ÇTL109 Eski Türk Yazı Dili (S)
ÇTL102 Eski Yazı II (Z)
ÇTL104 Türk Dili Tarihi II (Z)
ÇTL106 Arap Harfli Türkçe Metinleri Okuma - Anlama II (S)
ÇTL108 Türk Dil Bilimi (S)
ÇTL201 Türk Kültürü Araştırmaları (Z)
ÇTL203 Türk Dil İlişkileri (S)
ÇTL202 Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Ses Bilgisi (Z)
ÇTL204 Türk Tarihine Giriş (Z)
ÇTL301 Türk Dilinin Tarihsel ve Karşılaştırmalı Şekil Bilgisi (Z)
ÇTL303 Türk Halk Edebiyatı (Z)
ÇTL305 Sovyet Dönemi Türk Edebiyatlarında Edebi Akımlar (Z)
ÇTL302 Türk Diyalektolojisine Giriş (Z)
ÇTL304 Sovyet Dönemi Dil Siyaseti (Z)
ÇTL401 Türk Dilinin Söz Varlığı (Z)
ÇTL403 Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri (Z)
ÇTL405 Türk - Rus İlişkileri (Z)
ÇTL407 Rus Oryantalizmi (Z)
ÇTL402 Türk Dünyasının Sosyo- Kültürel Yapısı (Z)
ÇTL404 Türk-Çin İlişkileri (Z)
ÇTL406 Türk Dünyasında Fikir Hareketleri (Z)
ÇTL408 Türk Anlam Bilimi (Z)
ÇTL410 Türk İnanç Sistemleri (Z)


 

Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

GBT101 Türkmen Türkçesi I (Z)
GBT103 Azerbaycan Türkçesi I (Z)
GBT105 Güney-Batı (Oğuz) Diyalekt Alanı (S)
GBT102 Oğuz Edebiyatı Tarihi (Z)
GBT104 Türkmen Türkçesi II (Z)
GBT106 Azerbaycan Türkçesi II (Z)
GBT201 Türkmen Türkçesi III (Z)
GBT203 Azerbaycan Türkçesi III (Z)
GBT205 Tarihsel Oğuz Türkçesi I (Z)
GBT207 Gagauz Türkleri ve Dilleri (S)
GBT202 Türkmen Türkçesi IV (Z)
GBT204 Azerbaycan Türkçesi IV (Z)
GBT206 Oğuz Dil İlişkileri (Z)
GBT208 Tarihsel Oğuz Türkçesi II (S)
GBT210 Horasan Türkleri ve Dilleri (S)
GBT212 Azerbaycan Hanlıkları (S)
GBT301 Türkmen Türkçesi V (Z)
GBT305 Azerbaycan Türkçesi V (Z)
GBT307 Oğuz Türkleri Tarihi (Z)
GBT309 Tarihsel Oğuz Türkçesi III (S)
GBT311 Halaç Türkleri ve Dilleri (S)
GBT302 Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri Söz Varlığı (Z)
GBT304 Azerbaycan Türkçesi VI (Z)
GBT306 Türkmen Türkçesi VI (Z)
GBT308 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı (Z)
GBT310 Çağdaş Türkmen Edebiyatı (Z)
GBT312 Güney-batı (Oğuz) Alan Araştırmalarının Kaynakları (S)
GBT401 Türkmen Diyalektolojisi ( Z)
GBT403 Türkmen Halk Edebiyatı ( Z)
GBT405 Azerbaycan Cumhuriyeti (S)
GBT407 Türkmenistan Cumhuriyeti (S)
GBT402 Azerbaycan Diyalektolojisi ( Z)
GBT404 Azerbaycan Halk Edebiyatı ( Z)
GBTTEZ Bitirme Ödevi (Z)
GBT406 Azerbaycan Araştırmaları (S)
GBT408 Türkmen Araştırmaları (S)
GBT410 İran ve Türkler (S)

 

Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

GDT101 Özbek Türkçesi I (Z)
GDT103 Uygur Türkçesi I (Z)
GDT105 Güney-doğu (Uygur-Karluk) Diyalekt Alanı (S)
GDT102 Türkistan Edebiyatı Tarihi (Z)
GDT104 Özbek Türkçesi II (Z)
GDT106 Uygur Türkçesi II (Z)
GDT201 Özbek Türkçesi III (Z)
GDT203 Uygur Türkçesi III (Z)
GDT205 Tarihsel Doğu Türkçesi I (Z)
GDT207 Salar Türkleri ve Dilleri (S)
GDT202 ÖzbekTürkçesi IV (Z)
GDT204 Uygur Türkçesi IV (Z)
GDT206 Uygur-Karluk Dil İlişkileri (Z)
GDT208 Tarihsel Doğu Türkçesi II (S)
GDT210 Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri I (S)
GDT301 Özbek Türkçesi V (Z)
GDT303 Uygur Türkçesi V (Z)
GDT307 Türkistan Tarihi (Z)
GDT309 Tarihsel Doğu Türkçesi III (S)
GDT311 Sarı Uygur Türkleri ve Dilleri II (S)
GDT313 20. Yüzyıl Uygur Dil Planlamaları (S)
GDT302 Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri Söz Varlığı (Z)
GDT304 Özbek Türkçesi VI (Z)
GDT306 Uygur Türkçesi VI (Z)
GDT308 Çağdaş Uygur Edebiyatı (Z)
GDT310 ÇağdaşÖzbek Edebiyatı ( Z)
GDT312 Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları (S)
GDT314 Türkistan Hanlıkları (S)
GDT401 Özbek Diyalektolojisi (Z)
GDT403 Özbek Halk Edebiyati ( Z)
GDT407 Özbekistan Cumhuriyeti (S)
GDT409 Doğu Türkistan (S)
GDT402 Uygur Diyalektolojisi (Z)
GDT404 Uygur Halk Edebiyati (Z)
GDTTEZ Bitirme Ödevi ( Z)
GDT406 Özbek Araştırmaları ( S)
GDT408 Uygur Araştırmaları ( S)
GDT410 Tacikistan Cumhuriyeti ( S)


Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Programı

KBT101 Kırgız/Kazak Türkçesi I ( Z)
KBT103 Tatar/Başkurt Türkçesi I (Z)
KBT105 Kıpçak Diyalekt Alanı I (S)
KBT102 Kıpçak Edebiyatı Tarihi (Z)
KBT104 Kırgız/Kazak Türkçesi II (Z)
KBT106 Tatar/Başkurt Türkçesi II (Z)
KBT108 Kıpçak Diyalekt Alanı II (S)
KBT201 Kırgız/Kazak Türkçesi III (Z)
KBT203 Tatar/Başkurt Türkçesi III (Z)
KBT205 Tarihsel Kıpçak Türkçesi I (Z)
KBT207 Karaçay-Balkar Türkçesi I (S)
KBT209 Idil-Ural Türkleri (S)
KBT202 Kırgız/Kazak Türkçesi IV (Z)
KBT204 Tatar/Başkurt Türkçesi IV (Z)
KBT206 Kıpçak Dil İlişkileri (Z)
KBT208 Tarihsel Kıpçak Türkçesi II (S)
KBT210 Karaçay - Balkar Türkçesi II (S)
KBT212 Karayim Türkleri ve Dilleri (S)
KBT214 Kırım Türkleri ve Dilleri (S)
KBT301 Kırgız/Kazak Türkçesi V (Z)
KBT303 Tatar/Başkurt Türkçesi V (Z)
KBT305 Kıpçak Türkleri Tarihi (Z)
KBT307 Tarihsel Kıpçak Türkçesi III (S)
KBT309 Kumuk Türkleri ve Dilleri (S)
KBT311 Karakalpak Türkleri ve Dilleri (S)
KBT302 Kuzey-batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri Söz Varlığı (Z)
KBT304 Kırgız/Kazak Türkçesi VI (Z)
KBT306 Tatar/Başkurt Türkçesi VI (Z)
KBT308 Çağdaş Tatar/Başkurt Edebiyatı (Z)
KBT310 Çağdaş Kırgız/Kazak Edebiyatı (Z)
KBT312 Kuzey-batı (Kıpçak) Alan Araştırmalarının Kaynakları (S)
KBT314 Nogay Türkleri ve Dilleri (S)
KBT401 Kırgız/Kazak Diyalektolojisi (Z)
KBT403 Kırgız/Kazak Halk Edebiyatı (Z)
KBT405 Kafkasya-Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı I (Z)
KBT407 Kafkasya - Kıpçak Çevresi Türk Toplulukları (S)
KBT409 Kırgızistan Cumhuriyeti (S)
KBT411 Kazakistan Cumhuriyeti (S)
KBT413 Güney-batı Sibirya Tatarları ve Dilleri (S)
KBT402 Tatar/Başkurt Diyalektolojisi (Z)
KBT406 Tatar/Başkurt Halk Edebiyatı (Z)
KBTTEZ Bitirme Ödevi (Z)
KBT408 Kırgız/Kazak Araştırmaları (S)
KBT410 Tatar/Başkurt Araştırmaları (S)
KBT412 Kafkasya - Kıpçak Çevresi Türk Halk Edebiyatı II (S)

 

Kuzey-Doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD

KDT103 Hakas/Altay Türkçesi I (Z)
KDT105 Saha/Tuva Türkçesi I (Z)
KDT107 Kuzey-doğu Diyalekt Alanı I (S)
KDT102 Kuzey-doğu Türk Toplulukları Edebiyatı Tarihi (Z)
KDT104 Hakas/Altay Türkçesi II (Z)
KDT106 Saha/Tuva Türkçesi II (Z)
KDT108 Kuzey-doğu Diyalekt Alanı II (S)
KDT201 Hakas/Altay Türkçesi III (Z)
KDT203 Saha/TuvaTürkçesi III (Z)
KDT205 Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi I (Z)
KDT207 Şor Türkçesi (S)
KDT202 Hakas/Altay Türkçesi IV (Z)
KDT204 Saha/Tuva Türkçesi IV (Z)
KDT206 Kuzey-doğu Türk Dil İlişkileri (Z)
KDT208 Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi II (S)
KDT210 Tofalar ve Dilleri (S)
KDT301 Hakas/Altay Türkçesi V (Z)
KDT303 Saha/Tuva Türkçesi V (Z)
KDT305 Sibirya Tarihi (Z)
KDT307 Dolganlar ve Dilleri (S)
KDT309 Tuva Cumhuriyeti (S)
KDT311 Hakas Cumhuriyeti (S)
KDT302 Kuzey-doğu Türk Lehçeleri Söz Varlığı (Z)
KDT304 Hakas/Altay Türkçesi VI (Z)
KDT306 Saha/Tuva Türkçesi VI (Z)
KDT308 Çağdaş Saha/Tuva Edebiyatı (Z)
KDT310 Çağdaş Hakas/Altay Edebiyatı (Z)
KDT312 Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları (S)
KDT401 Hakas/Altay Diyalektolojisi (Z)
KDT403 Güney-doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı (Z)
KDT405 Dağlık Altay Cumhuriyeti (S)
KDT407 Saha Cumhuriyeti (S)
KDT402 Saha/Tuva Diyalektolojisi (Z)
KDT404 Saha Halk Edebiyatı (Z)
KDTTEZ Bitirme Ödevi (Z)
KDT406 Saha/Tuva Araştırmaları (S)
KDT408 Hakas/Altay Araştırmaları (S)

 

Çuvaş Türk Lehçesi ve Edebiyatı AD Programı

CUV101 Çuvaş Türkçesi I (Z)
CUV103 Çuvaş Diyalekt Alanı I (S)
CUV102 Çuvaş Türkçesi II (Z)
CUV104 Bulgar Yazılı Kaynakları (Z)
CUV201 Bizans Kaynaklarına Göre Türkler (IV-XV. yy.) (Z)
CUV106 Çuvaş Diyalekt Alanı II (S)
CUV203 Çuvaş Türkçesi III (Z)
CUV202 İdil Bulgarları (Z)
CUV205 Çuvaş Edebiyatı Tarihi (Z)
CUV204 Çuvaş Türkçesi IV (Z)
CUV301 Tuna Bulgarları (Z)
CUV303 Çuvaş Türkçesi V (Z)
CUV305 Çuvaş Türkçesinin Tarihsel Ses Bilgisi (Z)
CUV307 Uzlar ve Peçenekler (S)
CUV302 Çuvaş Türkçesi VI ( Z)
CUV304 Çuvaş Halk Edebiyatı ( Z)
CUV306 Çuvaş Türkçesinin Tarihsel Şekil Bilgisi ( Z)
CUV308 Hazarlar ve Dilleri ( S)
CUV310 Çuvaş Alan Araştırmalarının Kaynakları ( S)
CUV312 Çuvaş Cumhuriyeti ve Çuvaşlar ( S)
CUV401 Çuvaş Türkçesi VII ( Z)
CUV403 Çuvaş Diyalektolojisi ( Z)
CUV402 Çuvaş Türkçesi VIII ( Z)
CUV404 Çuvaş Türkçesi Yazılı Anlatım ( Z)
CUVTEZ Bitirme Ödevi

Z: Zorunlu....S: Seçmeli

 

LİSANS ÜSTÜ PROGRAMLAR

Bölümümüz, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı olarak kurulduğu yıldan itibaren tezli yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim vermektedir. Hem lisanüstü öğrencilerimizin hem de lisansüstü adaylarımızın lisans üstü (YL-Dr) programlarımıza kabul kriterleri, akademik takvim, tez önerisi hazırlama ve tez yazım kriterleri ve ilgili yönetmelikler hakkındaki bilgileri Enstitümüzün ilgili sayfalarından ve Anabilim Dalı Başkanlığından edinmeleri mümkündür.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Yüksek Lisans Programı

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Doktora Programı


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr