Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kişiler


Öğretim Üyeleri
Yönetim
Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Emeği Geçenler


 

YÖNETİM
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
Bölüm Başkanı
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
barutcu@humanity.ankara.edu.tr
Melek Erdem, Doç.Dr.
Bölüm Başkan Yardımcısı
Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
Gülsüm Killi, Yrd.Doç.Dr.
Kuzey-Doğu (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
 
Aynur Öz Özcan, Yrd.Doç.Dr.
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Leh ve Ed AD Başkanı
 
Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr