Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.Dr. Aynur Öz Özcan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 15
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: ozaynur@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 11.00-12.00
............................ Salı 11:00-12:00


ÖZGEÇMİŞ:

28.10.1968 Şarkışla'da doğdu

1991.... Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde
.... .......lisans öğrenimini tamamladı.

1991.... Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretmenlik sertifikası
.... .......programını tamamladı.

1991-1993 ....Ankara Aydınlık evler Ticaret-Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

1991.... Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
.... .......Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı.

1993.... Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve
.... .......Edebiyatları Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1994.... Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim
.... .......Dalında bilim uzmanı unvanını aldı.

1993.... Taşkent Devlet Üniversitesi'nin davetlisi olarak Özbekistan'a gitti.

1994.... Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
.... .......Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı.

1995.... Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsünün bir aylık
.... .......dil kursuna katıldı.

1.01.1996-30.10.1996 ....Taşkent Devlet Üniversitesinin daveti ile Türkiy Filologiya Bölümünde
.... .......misafir öğretim elemanı olarak çalıştı.

1999.... Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
.... .......Anabilim Dalında doktora programını tamamlayarak “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.

2002.... Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih,Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
.... .......Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı.

2002.... Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Güney-doğu (Türkistan - Uygur) Türk
.... .......Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı.


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı (2002-)

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (Journal of Modern Turkish Studies; ISSN 1304-8015) Yayın Kurulu Üyeliği


VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY)

GDT 101 Özbek Türkçesi I
GDT105 Güney-Doğu (Uygur –Karluk ) Diyalekt Alanı
GDT104 Özbek Türkçesi II
GDT201 Özbek Türkçesi III
GDT202 Özbek Türkçesi IV
GDT206 Uygur-Karluk Dil İlişkileri
GDT301Özbek Türkçesi V
GDT302 Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk lehçeleri Söz Varlığı
GDT304 Özbek Türkçesi VI
GDT310 Çağdaş Özbek Edebiyatı
GDT312 Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Alan Araştırmalarının Kaynakları
GDT401 Özbek Diyalektolojisi
GDT403 Özbek Halk Edebiyatı
GT406 Özbek Araştırmaları

Yüksek Lisans (2004-2005 ÖY)

Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Dil İncelemeleri
Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Halk Edebiyatı İncelemeleri
041529 Özbek Türkçesi Şekil Bilgisi I
041532 Özbek Türkçesi Şekil Bilgisi II
041525 Özbek Halk Edebiyatı
041523 Güney-Doğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi

Doktora (2004-2005 ÖY)

041607 Güney-Doğu Türk Lehçeleri Grameri (İsim-Sıfat-Zamir)


ARAŞTIRMA ALANLARI: Özbek Türklerinin dili, edebiyatı, tarihi, halk edebiyatı, kültürü

Son 5 Yılda Gerçekleştirilen Araştırma Projeleri

1. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Projesi: Kültür Bakanlığı Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatı Antolojisi, Özbek Edebiyatı (14-15-16.) Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000.

2. “Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine”, Türkler 19, Ankara 2002, 702-711.


YAYINLAR:

Tezler:

1994 “Özbekçe ve Yeni Uygurca Arasındaki Fonetik Ayraçlar”, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Ankara. Yüksek Lisans Tezi.

1999 “Özbek Türkçesinde İsimler” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. Doktora Tezi.

Makaleler:

1. (1995). “Taşkent Hatıraları”, Kırım, yıl: 5, sayı: 12, Temmuz-Ağustos-Eylül, 19-23.

2. (1996). “Ming Merte Eşitgenden Köre... (Bin kez duymaktansa...)”, (Özbek Türkçesiyle) Halk Sözi , Taşkent, 1 Mart.

3. (1996). “Özbek ve Türk Tilleride Tüşüm Kelişigi”, (Özbek Türkçesiyle) Milliy Mustakıllik Til ve Edebiyat Meseleleri, İlmiy İşler Toplamı , Taşkent, 105-110.

4. (1996) “Özbek Türkçesinde İkileme”, Türkoloji Dergisi , cilt: 12, sayı: 1, Ankara, 280-311.

5. (1996). “Özbek Edebiyatından Seçmeler”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 2, Güz, 318-349.

6. (1997). Nevâyî Yaşıyor”, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Dergisi , Ali Şir Nevayî Özel Sayısı , sayı: 13, Haziran, 39-44.

7. (1997). “Ahmed Yesevî'nin Yurdunda”, Kırım, yıl: 5, sayı: 18, Ocak-Şubat-Mart, 37-39.

8. (1998). “Güney-Doğu (Uygur-Karluk) Grubunda Şahıs Zamirleri”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , cilt: 38, sayı: 1-2, Ankara, 479-501.

9 . (1998). “Özbek Edebiyatından Seçmeler II”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 6, Güz, 573-610.

10. (1999) .“Özbek Edebiyatından Seçmeler III”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 8, Güz 1999, s. 312-359.

11. (2000). “Hayvanlarla ilgili Özbek Atasözleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 9, Bahar, 114-160.

12. (2000). Özbek Edebiyatından Seçmeler IV”, (Prof. Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi , sayı: 10, Güz 2000, s. 391-437.

13. (2001).“Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Sıfat Fiiller”, Türkoloji Dergisi , cilt XIV, sayı 1, 213-229.

14. (2002).“Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine”, Türkler 19, Ankara, 702-711.

15. (2005). “Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2(1), Mart, 52-67.

Bildiriler:

1. (2000). “Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Geçmiş Zaman Şekilleri ve Türkiye Türkçesine Aktarılması”, IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, 25-29 Eylül 2000.

2. (2003). “Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesindeki ortak kelimeler üzerine”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları sempozyumu 2003, Mustafa Canpolat Armağanı, Ankara 2003, 161-169.

3. (2004). “Özbek Türkçesi Edebî Dilinde Fiillerde Olumsuzluk Kategorisi”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002 bildiriler 8-10 Mayıs 2002 , Ankara 2004,49-56.

4. “Alpamış Destanındaki Mizahî Unsurlar”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 4-7 Mayıs 2004 , Ankara.

5. “Özbek ve Türkiye Türkçesinde “kesinlik” Bildiren Modal Sözler”, II. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu , Ankara 24-26 Mayıs 2004.

6. (2004). Özbek ve Türkiye Türkçesinde “olasılık-tahmin” Bildiren Modal sözler”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , 20-26 Eylül 2004, Ankara.

Nekrolog:

(2001). “Prof. Dr. İristay Kuçkartayev'i Kaybettik”, Türk Dili , sayı: 590, Şubat 2001, 211-217.

Çeviriler:

Kitap çevirileri

1. Kelinler Kozgalanı (Gelinlerin İsyanı) (Prof.Dr. İristay Kuçkartayev ile birlikte, Said Ahmed'in aynı adlı eserinin aktarması), Ecdad Yayınları, Ankara, 1997, 68 s.

2. Alpamış Destanı, (İkinci cildi, 229-493), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2000.

11. Makale çevirileri

1. Kuçkartayev, İristay, “Lâtin Esaslı Özbek Alfabesinin Yeni Taslağı”, Kırım, yıl: 3, sayı: 11, Nisan-Mayıs-Haziran, 1995, 33-35.

2. Ömer Seyfeddin, “Sirli Mabed”, (Şaire Usmanova ile birlikte, Gizli Mabet adlı hikâyenin Özbek Türkçesine aktarması), Özbekistan Edebiyatı ve Sen'eti , Ocak 1998.

3. Gafur Gulam (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı , 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 329-334.

4. Uygun, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı , 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 356-362.

5. Abdulla Kahhar, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı , 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 362-365

6. Hamid Alimcan (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı , 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 375-379.

7. Zülfiye, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 394-398.

8. Seid Ahmed, (Hayatı ve eserlerinden seçmeler), Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Özbek Edebiyatı, 15-II , Kültür Bakanlığı, Ankara, 2000, 421-426.

 


TEZ DANIŞMANLIĞI:

Yüksek Lisans

Munira AHMED, Uygur Halk Destanlarından Şah Adilhan Destanı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2003.

Ali KÖK, Özbek, Uygur ve Türk Masallarında Kalıp İfadeler (Formeller). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı.  

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr