Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Gülsüm Killi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Kuzey-doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –12 55
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: killi@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Pazartesi 15.00-16.00;
Çarşamba 15:00-16:00; Cuma 15:00-16:00

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

 

1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı.
1993 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı.
1993 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretmenlik sertifikası programını tamamladı.
1994 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve .Edebiyatları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi.
1-30.08.1995 Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsünün bir aylık dil kursuna katıldı.
1996 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında bilim uzmanı unvanını aldı.
27.05- 9.09.1997 Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsünde araştırmalarda bulundu, dil kurslarına katıldı.
1.02.1999- 1.02.2000 Rusya Federasyonu Eğitim-Öğretim Bakanlığı bursu ile İrkutsk Devlet Üniversitesinde, Uluslararası Fakültede Araştırmalarda bulundu, dil kurslarına katıldı.
2002 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında doktora programını tamamlayarak Edebiyat Doktoru unvanını aldı.
1.06.2003-30.05.2004 Rusya Federasyonu Hakas Devlet Üniversitesinin daveti ile Hakas Devlet Üniversitesi Sayan Altay Türkolojisi Enstitüsünde araştırmalarda bulunup, Hakas Türkçesi üzerine derslere katıldı.
2005 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı
   AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

Kuzey-doğu (Saha(-Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı
Lisans Öğrenci Danışmanlığı

Editörlük: Barutcu Özönder, F.S., M. Erdem, G. Killi, G.S. Sağlık (Ed.), (2004). Çağdaş
Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, Bildiriler 8-10 Mayıs 2002, AU DTCF Yayınları: 395.

Editör Yardımcılığı: Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal of Modern Turkish Studies
(ISSN 1304-8015), Ankara Üniversitesi Bilimsel Dergisi.
VERDİĞİ DERSLER:

Lisans (2004-2005 ÖY)

KDT 102 Kuzey-Doğu Türk Toplulukları Edebiyatları Tarihi
KDT 103 Hakas-Altay Türkçesi I
KDT 104 Hakas-Altay Türkçesi II
KDT 107 Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı I
KDT 108 Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı I
KDT 201 Hakas-Altay Türkçesi III
KDT 202 Hakas-Altay Türkçesi IV
KDT 205 Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin Tarihi I
KDT 206 Kuzey-Doğu Türk Dil İlişkileri
KDT 207 Şor Türkçesi
KDT 208 Kuzey-Doğu Türk Lehçelerinin Tarihi II
KDT 210 Tofalar ve Dilleri
ÇTL 302 Türk Diyalektolojisine Giriş
KDT 301 Hakas-Altay Türkçesi V
KDT 302 Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri Söz Varlığı
KDT 304 Hakas-Altay Türkçesi VI
KDT 310 Çağdaş Hakas/Altay Edebiyatı
KDT 312 Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları
KDT 401 Hakas/Altay Diyalektolojisi
KDT 403 Güney-Doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı
KDT 408 Hakas/Altay AraştırmalarıARAŞTIRMA ALANLARI: Sibirya araştırmaları; toplum dil bilimi; iki dillilik; dil siyaseti; diyalektolojiYAYINLAR:

Tezler:

(1996) “Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi”, Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. Yüksek
Lisans Tezi.

2002 “Hakas Türkçesinin Ağızları” Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. Doktora Tezi.

Kitaplar:

Vasilyev, Yuriy- Kirişçioğlu, Fatih- Killi, Gülsüm(1996). Saha (Yakut) Halk Edebiyatı
Örnekleri
, Türk Dil Kurumu Yayınları: 637, Ankara, V+174 s.

Uluslar Arası Toplantılardaki Bildiriler:

(1997). “Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklüğünün (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Diline
Fonolojik Açıdan Bir Bakış”, Sibirya Araştırmaları , İstanbul: Simurg, 57-68 (Sibirya
Toplantısı, 2-4 Nisan 1996, İstanbul, Sibirya Araştırmaları)

(2000) “Uçet natsional'noy grammatiçeskoy situatsii pri obuçenii turetskih studentov russkomu yazıku (Türk Öğrencilere Rusçanın Öğretiminde Milli Gramer Özelliklerinin Göz
Önünde Tutulması Üzerine)”, İnovatsionnıe metıdı v teorii i praktiki russkogo yazıka kak inostrannogo (Yabancı Dil Olarak Rusçanın Teori ve Uygulamasında Çağdaş
Yöntemler)
, 1. Kısım, Tungusova, G., Yu. Vasil'ev (Ed.), İrkutsk: İrkutsk Devlet
Üniversitesi, Uluslar Arası Fakülte, 94-97.

(2003). “Ob obuçenii studentov tyurkskim yazıkam Sibiri v Turtsii (Türkiye'de
Sibirya'daki Türk Dillerinin Öğretimi Üzerine)”, Mejdunarodnaya nauçnaya konferentsiya "Formirovanie obravatel'nıh programm, napravlennıh na sozdanie novogo tipa gumanitarnogo obrazovaniya, v usloviyah polietniçeskogo sibirskogo soobşçestva" (“Çok Milliyetli Sibirya Toplumu Şartlarında Yeni Tip Sosyal Eğitim-Öğretimin Kurulmasına Yönelik Öğretim Programlarının Şekillenmesi” Uluslar Arası BilimselKonferansı)», Rusya Federasyonu Eğitim-Öğretim Bakanlığı, Novosibirsk DevletÜniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Filoloji Enstitüsü, Novosibirsk, 28-30 Ekim 2003.

(2004), “Hakas Edebi Dilinin Bugünkü Problemleri”, V. Türk Dil Kurultayı , Ankara, 20-26
Eylül 2004.

(2004), “Hakas Türklerinin Ölümü Algılayışı ve Hakas Türkçesinde Ölüm ile İlgili Kavramlar”,
Uluslar arası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu , Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 25-26 Kasım.

(2005), “Obşçie formı braka u turkov i yakutov (saha)”, Mejdunarodnoy seminar po vizual'noy antropologii "traditsionnıe ritualı naroda saha", Muzey muzıki i fol'klora narodov Yakutii, Yakutsk, s 28 Marta po 03 aprelya 2005.

Ulusal Toplantılardaki Bildiriler:

(2003). “Hakas Türklerinde Bir Yeni Gün Versiyonu: Çıl Pazı”, Türk Dünyasında Nevruz Paneli, Hacettepe Üniversitesi Nevruz Kutlamaları, Beytepe, 21 Mart 2003, Ankara.

(2003). “Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece (Euphemism), Çağdaş Türklük
Araştırmaları Sempozyumu 2003,
Ankara, 5-7 Mayıs 2003, A.Ü. D.T.C.F. Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.

(2004). “Hakas Türklerinde Kod Kaydırımı”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002,
8-10 Mayıs 2002, A.Ü. D.T.C.F. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara,
s.166-181.

(2004), “Hakasya'da Ana Dilini Koruma Çalışmaları”, Çağdaş Türklük Araştırmaları
Sempozyumu 2003,
Ankara, 4-7 Mayıs 2004, A.Ü. D.T.C.F. Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü, Ankara.

Makaleler:

(1999). “Seroşevskiy'de ‘ısıax'”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , C.I, Bahar 1999, S.1, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 105-112.

(1999). “Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar
Dergisi
, C.I, Güz 1999, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 161-174.

(2000). “Hakas Sözlü Edebiyatında ‘ taxpax '”, Milli Folklor , S.48, Kış, Ankara, 72-83.

(2000). “Altın Ergek Destanı I: Şor Varyantı”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,
C.II, Güz 2000, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 169-190.

(2001). “Altın Ergek Destanı II: Altay Varyantı”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi,
C.III, Güz 2001, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 107-128.

(2003). “Hakasya'da Dil Durumu ve Hakas Türkçesinin Statüsü”, Türkoloji Dergisi , C. XVI,
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği Yayınları 4, Ankara, 225-235.

(2004). “İlk Hakas Yazarlarından A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi”, Bilig , Kış 2004, S.28,
Ankara, 117-136.

(2004). “Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine”, Modern Türklük
Araştırmaları Dergisi
, 1 (1) , 2004. 42-56.

(2004). “Vzglyad iz Turtsii" Tyurkskiy mir: po materialam regional'nıh tyurkologiçeskih konferentsii starşeklassnikov Verhnevilyuyskoy respublikanskoy gimnazii im. M. A. Alekseeva 1997-2004. Sost., nauç. red. N.İ. Vasil'ev. Yakutsk: Biçik.

(2005). “Perviçnıe dolgie glasnıe v hakasskom yazıke (Hakas Türkçesindeki Birincil Uzun
Ünlüler)”, Ejegodnik İnstituta sayano-altayskoy tyurkologii, No:9.

Tanıtmalar:

(2001), “Viktor Butanayev, Etniçeskaya kul'tura xakasov (Hakasların Etnik Kültürü), Abakan,
1998”, Türk Dünyası Dergisi , Yaz, S.11, 228-237.

(2001), “Hakas Etnografyasına Yeni Bir Katkı”, Bilge Dergisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi,
C.7, S.29: 64-65.

(2004), “Türkoloji Dünyasına İki Görsel Katkı: “Yakutistan Delegasyonu 1926 Bakü – Birinci
Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde” ve “Elley Bootur'un Yazıları”, Modern Türklük
Araştırmaları Dergisi
, 1(1), 2004, 166-169.

(2005), “Tamara Gerasimovna Borgoyakova, Minoritarnıe yazıki:problemı sohreneniya i
razvitiya”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2(1), 2005, 167-169.

Nekrolog:

(2005), “Edhem Rahimoviç Tenişev (1921-11.07.2004)”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,
2(1), 2005, 177-178.

Tercümeler:

Kışpanakov, V.A. (2001), “Yirminci Yüzyılda Hakasya Nüfusunun Milli Bileşimi” (Çev. Gülsüm
Killi), Bilge Dergisi , C.7, S.28, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 70-72

Karaçakov, D.M. (2003), “Tuva, Dağlık Altay ve Hakasya Nüfusunun Milli Birleşiminin
Şekillenmesi Üzerine”, (Çev. Gülsüm Killi), Bilge Dergisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi,
C.9, S.35, 74-76.

Rasputin, Valentin (2004), “Vasili ile Vasilisa” (Çev. Gülsüm Killi), Rus Edebiyatı Öykü
Antolojisi,
Hazırlayan: Birsen Karaca, Dünya Kitapları: 235, İstanbul, 299-326.

Şukşin, Vasili (2004). “Vasili ile Vasilisa” (Çev. Gülsüm Killi), Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi,
Hazırlayan: Birsen Karaca, Dünya Kitapları: 235, İstanbul, 279-286.TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora:

Leniyara SELİMOVA, Kırım Tatar Türk Ağızları (Akmescit, Bahçesaray, Güney Kıyı Bölgesi, Ankara Ü, Sosyal Bilimler E.

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr