Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kaynaklar

Bölüm Yayınları
Dergi
Sempozyum Bildirileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM YAYINLARI


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi / Journal of Modern Turkish Studies (ISSN: 1304-8015)

MTAD (JMTS) yılda dört kez; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanır. Modern Türk toplumlarını sosyal ve beşeri bilimler açısından inceleyen özgün araştırmalara, olay ve yayın tanıtma ve değerlendirmelerine yer verir. Ankara Üniversitesinin bilimsel dergileri kapsamındadır. Tam metinli, ücretsiz e-dergidir; ancak yazılarına erişmek için kayıt gereklidir.

 

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu

ÇTAS, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün 2002 yılından beri her öğretim yılının Mayıs veya Haziran aylarında düzenlediği sürekli bilimsel toplantısıdır. Modern Türk toplumlarının dili, edebiyatı, folkloru, tarihi, sosyal ve kültürel durumlarını ele alan bildirilerin sunulduğu ÇTAS toplantılarına Ankara içinden ve dışından çeşitli üniversitelere mensup araştırmacılar davet edilmektedir.

 

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002
Bildiriler Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara, 8-10 Mayıs 2002
. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları: 395, Ankara 2004, VI+363 s. - ISBN: 975-482-633-1.

İçindekiler

Satış: DTCF Kitap Satış Yeri
Kütüphane Binası Giriş Katı.

 

 

KARDEŞ SAYFALAR

 
Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr