Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kişiler


Öğretim Üyeleri
Yönetim
Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Emeği Geçenler


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI
Elvina Abduvaliyeva, Kırım Tatar Türkçesi ve Edebiyatı. Dan.: Doç.Dr. Jale Demirci. elvinaabdul@mynet.com
 
Aierken Arezi, Sarı Uygur Türkçesi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. erkinariz@yahoo.com.
 
Terbiş Baasancav, Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Çatı, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. du_ankara@yahoo.com
 
Aysel Baytok, Kırgız Türkçesi. aysel.baytok@mynet.com
 
Ziyafet Eyvazova, Azerbaycan Türkçesi, toplum dil bilimi, Dan.: Prof.Dr. Saadettin Gömeç. ctl_aynur @yahoo.com
 
Hülya Gökçe, İdil-Ural Sahasında Ceditçilik Dönemi Türk-Tatar Gramerciliği, Dan.: Doç.Dr. Ufuk Tavkul. hulyagokce920@mynet.com
 
Kıyal Kamçıbekova, Kırgız Türkçesinde Duyu Fiilleri, Dan.: Doç.Dr. Ufuk Tavkul. kkiyal@hotmail.com
 
Baktygul Kulamshaeva, Manas Destanında Anlatı Zamanları, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. bakty_3@hotmail.com
 
Şahru Pilten, Türk Dilinde Eş Anlamlılık. Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. sahru_pilten@yahoo.com
 
Gülsün Mehmet, Salar Türkçesinin Çekim Morfolojisi, Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem.
 
Üfüg Memmedova, Azerbaycan Türkçesinde Gelecek Zaman Şekilleri, Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem. ufug_barat@yahoo.com
 
G. Selcan Sağlık, Türk Dilinde Karşıtlıklar, Dan .: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. saglik@humanity.ankara.edu.tr
 
Feride Sakhipova, Kazak Türkçesinin Merkezî-Kuzey ve Doğu (Orta Jüz) Ağızları, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. feridebaktybai@yahoo.com
 
Leniyara Selimova, Kırım Tatar Türk Ağızları (Akmescit, Bahçesaray, Güney Kıyı Bölgesi, Dan.: Yrd.Doç.Dr. Gülsüm Killi.
 

Nicolai Tufar, Türkçe, bilgisayar dil bilimi. Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem. ntufar@gmail.com

 
Lazzat Urakova, Kazak Türklerinde Akın Geleneği ve Jambıl'ın Akınları, Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem.
 
Hayati Yılmaz, Mahtumkulu Divânı (Inceleme-Tenkitli Metin) , Dan.: Doç.Dr. Berdi Sarıyev.
Zamina Ziyayeva, Güney Azerbaycan: Eher Ağzı , Dan.: Doç.Dr. Jale Demirci.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Ryoko Asano Türkmen Türkçesi; fonksiyonel gramer; Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem.
ryoko_asano@hotmail.com
 
Mehmed Rıza Heyet, 19. Yüzyıldan Günümüze İran'da Türkçe Basın-Yayın Hayatı, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder. varliq@yahoo.com
 
Zhazira Otyzbayeva, Kazak Yazar Dükenbay Dosjanov'un İpek Yolu Romanında Metaforlar , Dan.: Doç.Dr. Melek Erdem.
 
Ali Kök, Özbek, Uygur ve Türk Masallarında Kalıp İfadeler (Formeller), Dan.: Yrd.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan.
 

Selma Özen, Kırgız Türkçesi ve edebiyatı. Dan.: Doç.Dr. Gülzura Cumakunova. selmaozen@yahoo.com

Saidula Yasen, Uygur Atasözleri ve Deyimleri, Dan.: Yrd.Doç.Dr. Erkin Emet.
 


Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr