Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Kişiler

Öğretim Üyeleri
Yönetim

Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Emeği Geçenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜMÜMÜZE EMEĞİ GEÇENLER
Rüçhan Arık, Prof. Dr.
Kurucu Dekanımız
Mustafa Canpolat, Prof.Dr.
Kurucu Üye; İlk Bölüm Başkanımız (1992-1998)
 
Önal Kaya, Doç.Dr.
İlk Güney-Batı (Oğuz) Türk Leh ve Ed AD ve Güney-doğu (Türkistan-Uygur) Türk Leh ve Ed AD Başkanımız
İristay Kuçkartayev, Prof. Dr.
İlk Özbekistanlı Hocamız (1992-2001)
Tagızade Samir Kazımoğlu, Prof.Dr.
İlk Azerbaycanlı Hocamız (1992-1999)
Farit Hakimjanov, Prof.Dr.
İlk Tataristanlı Hocamız (1992-1997)
Cabbar Göklenov, Prof.Dr.
İlk Türkmenistanlı Hocamız (1992-1994)
Nurjamal Oralbayeva, Prof.Dr.
İlk Kazakistanlı Hocamız (1992-1994)
Akmataliyev Abdıldajan Amanturaviç, Prof.Dr.
İlk Kırgızistanlı Hocamız (1992-1994)

Dorju Çurguyool Mihayloviç, Prof.Dr.
İlk Tuva Cumhuriyetinden Hocamız (1992-1994)

Vasilyev Yuriy İvanoviç, Doç.Dr.
İlk Saha Yerli Hocamız (1992-1995)

Tıbıkova Aleksandra Taybanovna, Prof.Dr.
İlk Altay Cumhuriyetinden Hocamız (1994-1995)

Galyautdinov Işmuhammed Gimutdinoviç, Prof.Dr.
İlk Başkurdistanlı Hocamız (1995-1996)
Borgoyakova Tatyana Nikolayevna, Doç.Dr.
İlk Hakas Cumhuriyetinden Hocamız (1994-1996)
Oyun Mira Viktorovna, Doç.Dr.
Tuva Cumhuriyeti - RF (1994-1995)
Geldiyev Recepmuhammed Kakamiviç, Dr.
Türkmenistan (1995-1998)
 
İsmailov İsmail Yolcuoğlu, Doç.Dr.
Azerbaycan (1996-1997)
 
Alsu Kamaliyeva, Dr.
Tataristan-RF (1996-1998)
Margarita Kungaa Bazıroolovna, Doç.Dr.
Tuva Cumhuriyeti - RF (1999-2003)


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr