Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

 
Lisanslar


Öğretim Üyeleri
Yönetim
Lisanslar
Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Lisans Mezunları ı
Emeği Geçenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 - 2007 Öğretim Yılı Girişli Lisans Programı Öğrencilerimiz
GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI AD

06010008 Barış Ada
06010104 Arif Aslan
06010379 Seda Erol
06010521 İlhan Kaplan
06010690 Nilgün Mumcu
06010829 Meltem Temiz
06011116 Ayşegül Özden
06011183 Fatih İnce
06010348 Yasin Ercan

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN/UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI AD

06010392 Cemal Esmer
06010462 Uğur Gürci
06010937 Yeşim Yeşil
06011032 Serdar Çağır
06011067 Ahmet Çumak
06010482 Sevim Hava
06010643 Emrah Kurtaran
06010675 Murat Marhan
06010884 Cansu Uluçay

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI AD

06010388 Hilal Güldane Ertürk
06010535 Aslı Karagöl
06010546 İlyas Karatepe
06010620 Yasin Korkmaz
06010097 Ömer Arslan
06010163 Enver Aşçı
06010276 Muhammet Demir
06010727 Mustafa Pekgöz
06010976 Halime Yılmaz

KUZEY-DOĞU (SAHA-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI AD

06010066 Osman Altınsoy
06010981 Sedat Yılmaz
06010986 İslam Soner Yılmaz
06010117 Hüseyin Atay
06010254 Nurettin Cıbıl
06010424 Serhat Gözcü
06010425 Gönül Gözütok
06010455 Nuray Güneş
06010596 Soner Kırer

 
 
 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr