Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

..Kişiler

Öğretim Üyeleri
Yönetim

Lisans Üstüler
Lisans Üstü Mezunlar
Emeği Geçenler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI MEZUNLARI
Gönül Aliyeva, SSCB Döneminde Azerbaycan'da Dil Planlaması, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2005.
 
Melek Erdem, Dede Korkut Türkmenistan Varyantları, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1998.
 
Filiz Kılıç, Kırgız Türkçesinde Bilgi Kipligi: Delile Dayananların Diğer Bilgi Kiplikleriyle Ilişkisi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2004.
 
Gülsüm Killi, Hakas Türkçesinin Ağızları, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2002.
 
Aynur Öz, Özbek Türkçesinde İsimler, Dan.: Prof.Dr. İristay Kuçkartayev, 1999.
 
Uuganbayar Myagmarsüren, Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Fiil Zaman Şekilleri, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2004.
 
Abduraop Polat, Musa Sayrami, Tarih-i Hamidi (İnceleme - Metin - Dizin), Dan.:Doç.Dr. Önal Kaya, 2002.
 
Mariya Stamova, Gagauz Türkçesi ve Ağızlarının Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Prof.Dr. Mustafa Canpolat, 2001.
 
Erdoğan Uygur, Cafer Cabbarlı'nın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Araştırma, Dan.: Prof.Dr. Ramazan Kaplan, 2002. 
 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MEZUNLARI
 
Münira Ahmed, Uygur Halk Destanlarından Şah Adilhan Destanı, Dan.: Yrd.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan, 2003.

Elif Su Akdemir Temizyürek, İdil-Ural Türklerinde Alfabe ve İmla Hareketleri, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1999

 
Gülsün Aktepe, Sarı Uygur Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1999
 
Aysel Baytok, Kırgız Türkçesinden Türkiye Türkçesine Çeviri Meseleleri, Dan.: Gülzura Cumakunova, 2004.
 
Tuna Beşen, Türkmen Türkçesinde Edatlar, Dan.: Doç.Dr. Berdi Sarıyev, 2002.
 

Ayhan Çelikbay, Köroglinin Tugilişi Destanı - Özbek Varyantı (İnceleme-Metin-Çeviri-Dizin-Ek), Dan.: Prof.Dr. F. Iristay Kuçkartayev, Doç.Dr. Önal Kaya, 2000.

 

Ziyafet Eyvazova, Arap Alfabesinden Latin Alfabesine Geçiş Sürecinde Azerbaycan Basını, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2002.

 
Hülya Gökçe, Başkurt Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1999.
 

Filiz Kılıç, Aral-Hazar Grubu Kıpçak Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1997.

 

Gülsüm Killi, Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1996.

 

Şahru Pilten, Türkmen Türkçesinde Zaman, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 2001.

G. Selcan Sağlık, Türkiye ve Türkmen Türkçesinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Dan.: Doç.Dr. Berdi Sarıyev, 2001.

 

Nadiye Tuna, İdil-Ural Kıpçak Türklüğü örneğinde Türk dünyası bilgi ve belgelerinin elektronik ortamda depolanması ve kavram dizininin hazırlanması meselesi, Dan.: Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, 1998.

 
Zemine Ziyayeva, Azerbaycan Türkçesinin Ses Bilgisi, Dan.: Yard.Doç.Dr. Jale Demirci, 2001.


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr