..Ankara Ü . Dil ve Tarih - Coğrafya F. Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..ED E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

..Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

..2004-2005 Öğretim Yılı Mezunlarımız

 

KUZEY-BATI (KIPÇAK) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

01018027 İsmail Mavigök, 01018009 Filiz TÜRKER, 01018023 Serkan KERİMOĞLU, 01018022 Cengizhan ÇELİK, 01018025 Semra SAVAŞ, 01018030 Mustafa ANUF, 01018024 İlhan AKBAŞ

GÜNEY-DOĞU (TÜRKİSTAN-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

01018032 Feyzi ÇİMEN, 01018014 Yavuz ÖZDEMİR, 01018007 Yusuf ASLAN, 01018015 Abdullah KESKİN, 01018004 Enise DOĞAN, 01018028 Süheyla FENNİ, 01018008 Cemile GÜRGEN, 01018013 Nurcan YILMAZ

GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

01018011 Mehmet GÜLER, 01018031 Fatmanur KAYIRAN, 01018018 Ali BEKTAŞ, 01018001 Seher DUMANOĞLU, 01018010 Fatma BIYIK, 01018005 Bilal SOLAK, 00018029 Talat BARİKAN

KUZEY-DOĞU (SAHA(-YAKUT)-TUVA-HAKAS-ALTAY) TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI AD

01018017 Yonca ÇANAKPINAR, 01018021 Seçil SARI, 01018016 Hacı Ali YÜKSELAY, 01018012 Zahide SORKUN, 01018029 Serdar ÖNDER, 01018002 Kafiye ŞAHİN, 01018006 Pınar PINARBAŞI, 01018026 Pınar KUŞÇU, 01018020 Arzu ATILGAN

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr