Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |


ÇTAS Logosu

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2017
AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün Kuruluşunun 25. Yılı Şerefine

23 - 26 Ekim 2017, Ankara
Program (PDF)Yeni!

Ankara Ü DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Yer: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina Farabi Salonu Sıhhiye/Ankara

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr