Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |


Etkinlikler

Toplantılar
Konferanslar

 

 

 

ÇTAS 2018

Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2018
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Şerefine ve Kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Arkadaşlarının Anısına

28 - 31 Mayıs 2018, Ankara

Ankara Ü DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
T.C. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Türk Tarih Kurumu

(TİKA'nın katkıları ile)

Program (PDF)Yeni!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Diğerleri için Arşiv'e bakınız!

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@ankara.edu.tr