Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. Berdi Sarıyev
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

İş Telefonu: +90 312 310 32 80 –17 11
Ev Telefonu: +90 312 280 61 62
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: sariyev@humanity.ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri:
Pazartesi
11.00-13.00; Salı 10.00-17.00
Çarşamba 11.00-13.00; Cuma 11.00-17.00 

ÖZGEÇMİŞ

1954 Türkmenistan doğumlu. 1971'de Türkmenistan Balkan vilayeti Kazancık kasabası 4 No'lu Orta Okulu bitirdi. 1974'te Türkmen Devlet Üniversitesi Türkmen Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 1979'da adı geçen üniversiteden üstün başarılı diploma ile mezun oldu. 1979'da Türkmenistan MEB Araştırma Merkezi Enstitüsünde araştırmacı olarak çalıştı.1984-1988 yılları arası Türkmen Dili ve Edebiyatı Enstitüsünde doktora tezini hazırlayarak, tezini 1989'da savundu. 1990'da Dünya Dilleri Türkmen Milli Üniversitesinde Bölüm Başkanı, 1992-1994'de Doğu Dilleri Fakültesi dekanı olarak çalıştı. 1994'de Türkiye'ye geldi; Ortak Türk Dili Projesinde çalıştı. 1996-1997 öğretim yılından beri Ankara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta.

Prof. Berdiyev evli, yedi çocuk babasıdır.

 

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER:

1990 Bölüm Başkanı, Dünya Dilleri Türkmen Milli Üniversitesi
1992 Dekan, Dünya Dilleri Türkmen Milli Üniversitesi
2005 Ruhnama Bilim Merkezi Başkanı, Ankara Türkmenistan Büyükelçiliği

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans
Güz
GBT101 Türkmen Türkçesi I
GBT201 Türkmen Türkçesi III
GBT301 Türkmen Türkçesi V
GBT401 Türkmen Diyalektolojisi
GBT403 Türkmen Halk Edebiyatı
GB5312 Türkmen Türkçesi Söz Dizimi
GB5512 Türkmen Türkçesi Konuşma-Çeviri III
GB5712 Oğuz Alanı Araştırmaları Semineri
GB7252 Türkmen Türkçesi Sözlü ve Yazılı Anlatım II

Bahar
GBT104 Türkmen Türkçesi II
GBT202 Türkmen Türkçesi IV
GBT210 Horasan Türkleri ve Dilleri
GBT306 Türkmen Türkçesi VI
GBT310 Çağdaş Türkmen Edebiyatı
GBT408 Türkmen Araştırmaları
GB6262 Türkmen Türkçesi Sözlü ve Yazılı Anlatım I
GB6292 Güneybatı Türk Lehçeleri Araştırmaları Semineri
GB8252 Türkmen Türkçesi Konuşma-Çeviri IV

Yüksek Lisans

Güz
04015009 Türkmen Halk Edebiyatı
04015015 Türkmen Türkçesi Ses Bilgisi I
04015017 Türkmen Türkçesi Şekil Bilgisi I
04015081 Güney-Batı Türk Lehçeleri Alanı – Fonetik Semineri

Bahar
04015016 Türkmen Türkçesi Ses Bilgisi II
04015018 Türkmen Türkçesi Şekil Bilgisi II
04015088 Güney-Batı Türk Lehçeleri Alanı Morfoloji Semineri

Doktora
Güz
04016005 Güney-Batı Türk Lehçeleri Grameri (İsim-Sıfat-Zamir) I
04016067 Güney-Batı Türk Lehçeleri Semineri I

Bahar
04016004 Güney-Batı Türk Lehçeleri Grameri (Fiil) II
04016066 Güney-Batı Türk Lehçeleri Semineri II

 

İLGİ ALANLARI / ARAŞTIRMA

İlgi Alanları: Gramer; Semantik, Leksikoloji

Araştırma Projeleri

1996 Türkmence ve Bilgisayar Algoritmi
1998-2003 Türkmence‘nin Öğretiminde Satranç Yöntemi
2004 Türkçenin Diğer blimlerle İlişkisi
2005 Türkmencenin Divan Sözlüğü

 

SEÇME YAYINLAR

Bildiriler

(1998). Dede Korkut'ta geçen gelenekler ve bugün Türkmenistan'daki izleri , IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı , Antalya.

(1999). “ Türkmencedeki nezaket kurallarının milli kültürel ve dil özellikleri”, III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , 1011-1018, Ankara.

(1999). “Dede Korkut'ta geçen gelenekler ve bugün Türkmenistan'daki izleri”, IV. Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, Bildiriler , 301-305, Ankara.

(2000). “ Irk Bitig'e Türkmen gözüyle bir bakış” , IV Uluslararası Türk Dili Kurultayı , İzmir.

(2003). “ Türkçe'deki hece kalıplarının cetveli”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Ankara.

(2004). “Kelimelerin bilimsel ve mecazi çekim gücü üzerine bazı düşünceler”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Ankara.

(2004). “ Türkmence ve Satranç” , V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı , 2609-2642, Ankara.

Makaleler

(1996). “Türkmen ziyaretlerinde kullanılan görgü kuralları ve bunlarla ilgili ifadeler”. Türk Dili. Dil Ve Edebiyat Dergisi, 306-313, Ankara.

(1999). “Mahtumkulu'nun bazı şiirlerinin yorumları”. Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları , s. 34-53, Ankara.

(2002). “Yeni Türkmen edebiyatı”. Türkler , C.19, s. 849-859 , Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.

(2004). “Dede Korkut ve kitabında geçen bazı gelenek görenekler”, Diyanet, Aylık Dergisi , s. 62-63, Ankara.

Kitaplar

TAÇMURADOV, T. ile (1991). Türkmen Dilinden Diktantlar Yığındısı. Orta Mekdepler Üçin Gollanma. Aşgabat: MAGARIF, 298 s.

NİYAZOV, S., ile (1992). Türkmen Dilinden Didaktiki Materiallar. 5-6 Sınıplar Üçin Gollanma . Aşgabat: MAGARIF, 252 s.

(1994). Türkmen Sözleyşinin Altın Sözlügi. Aşgabat: MAGARIF, 80 s.

GÜDER, N. ile (1998). Türkmencenin Grameri (I Fonetika: Ses bilgisi), Ankara: Türk Dünyası Gençlerinin Mahtumkulu Yayın Birliği, 164 s.

GÜDER, N. ile (1998). Türkmencenin Grameri (II Morfologiya: Şekil bilgisi), Ankara: Türk Dünyası Gençlerinin Mahtumkulu Yayın Birliği, 142 s.

GÜDER, N. ile (1998). Türkmencenin Grameri (III Sintaksis), Ankara: Türk Dünyası Gençlerinin Mahtumkulu Yayın Birliği, 102 s.

(2004). Magtımgulı Sözler Tili Türkmenin. Ankara, VII+244 s.

 

ÖDÜLLER

2001 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı

 

TEZ DANIŞMANLIĞI

Doktora:

Hayati YILMAZ, Mahtumkulu Divânı (İnceleme-Tenkitli Metin), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı .

Yüksek Lisans:

G. Selcan SAĞLIK, Türkiye ve Türkmen Türkçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2001.

Tuna BEŞEN, Türkmen Türkçesinde Edatlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, 2003.

 

 

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr