Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

İletişim

Bölüm Başkanlığı
Öğretim Üyeleri


BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 06100 Sıhhiye . Ankara
Ana Bina, 2. Kat, 240 N Oda


Tel.: (+90 312) 310 32 80 / 12 85
Faks: (+90 312) 310 57 13
E-posta:
ctl@humanity.ankara.edu.tr


ÖĞRETİM ÜYELERİ ODALARI

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 06100 Sıhhiye . Ankara
Kütüphane Binası, 6. Kat

 

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr