Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

 

 

 

 

 

Doğumunun 565. Yılında Büyük Özbek Şairi ve Devlet Adamı
Ali Şir Nevayi Bilimsel Toplantısı

Tarih: 05 Nisan 2006, Çarşamba Saat: 14.00
Yer: Farabi Salonu, Ana Bina Giris Kati
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
06100 Sıhhiye Ankara

14.00-14.30

Açış Konuşmaları

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Bölüm Baskani)
Necdet Adabağ, Prof.Dr. (Dekan)
Ulfat Kadirov (Özbekistan Ankara Büyükelçisi)
Nusret Aras, Prof.Dr. (Rektör)
14.30-14.50
Jale Demirci, Doç.Dr. (Ankara Ü)
Türk Edebiyatında Ali Şir Nevayi'nin Yeri
14.50-15.10
Önal Kaya, Doç.Dr. (Ankara Ü)
Ali Şir Nevayi'nin Divanları
15.10-15.30
Bilge Özkan Nalbant, Dr. (Pamukkale Ü)
Ali Şir Nevayi'nin Dest-i Hatti : Türkçe Divanları Arasındaki Yeri
15.30-15.50
Ülkü Çelik Şavk, Prof.Dr. (Hacettepe Ü)
Ali Şir Nevayi'nin Mesnevileri ve Leylî vü Mecnûn Mesnevisi
15.50-16.10
Ara
16.10-16.30
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.Dr. (Ankara Ü)
Ali Şir Nevayi: Âlim, Şair ve Devlet Adamı
16.30-16.50
Talip Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. (Niğde Ü)
Yakın Dostu Hüseyin Baykara'nın Eserlerinde Ali Şir Nevayi
16.50-17.10
Aynur Öz Özcan, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü)
Çağdaş Özbek Edebiyatında Ali Şir Nevayi
17.10-17.30
Değerlendirme: Ahmet Bican Ercilasun, Prof.Dr. (Gazi Ü)
17.30-19.00
Özbekistan ve Ali Şir Nevayi Sergisi Açılışı
Kokteyl (Özbek Pilavı İkramı)

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr