Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğumunun 565. Yılında Büyük Özbek Şairi ve Devlet Adamı
Ali Şir Nevayi Bilimsel Toplantısı 5 Nisan 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğafya Fakültesi, Farabi Salonunda Yapıldı.

15. yüzyıl Türkistan Türklüğünün edebi dilinin gerçek anlamda yeniden kurucusu, şair, âlim, mütefekkir ve büyük devlet adamı Ali Şir Nevayi alanın uzman öğretim üyelerinin bilimsel konuşmaları ile anıldı.

Seçkin ve kalabalık bir davetli ve öğrenci topluluğunun huzurunda açılan toplantı, iki ülkenin istiklal marşlarının dinlenmesinin ardından Bölüm Başkanı Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov'un konuşmalarıyla başladı.

 


Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, konuşmasında, bu yıl idrak edilen Özbekistan'ın bağımsızlığının 15. yılına da atıfta bulunarak böyle bir toplantının Ankara Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü temsilciliğinde bağımsız Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile birlikte yapılabilmesinin önemine işaret etti ve tarihte Türkiye /Batı ve Türkistan/Doğu Türklüğünü dilde ve edebiyatta birleştiren ortak bir şahsiyetin etrafında yeniden birleşmenin anlamını vurguladı, Ali Şir Nevayi'nin ana dili şuurunun bugüne de örnek olacak değerde olduğunu söyledi.

 

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, Ali Şir Nevayi'nin Özbekistan da olmak üzere bütün Türkistan ve Türkiye Türklüğünün ortak büyüğü olduğuna vurgu yaparak başladığı konuşmasına bu nitelikte bir bilimsel toplantıyı Ankara Üniversitesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ile birlikte yapmanın önemine işaret etti, bundan sonra da bu türden bilimsel birlik imkânlarının her ortamda değerlendirilmesi yönündeki arzusunu dile getirdi.

Büyükelçi , konuşmalarından sonra Bölüm Başkanlığına Ali Şir Nevayi portresinin işlendiği bir el dokuması halı ile Ankara Üniversite Rektörü Prof.Dr. Nusret Aras'a Ali Şir Nevayi yazmaları içinde bulunan değerli bir minyatürün çerçeveli resmini günün anısına olmak üzere hediye de etti.

Toplantının ilk oturumunda Ankara Üniversitesinden Doç.Dr. Jale Demirci ve Doç.Dr. Önal Kaya ile Pamukkale Üniversitesinden Dr. Bilge Özkan Nalbant, Hacettepe Üniversitesinden Prof.Dr. Ülkü Çelik Şavk, Ali Şir Nevayi'nin Türk edebiyatındaki yeri ve eserleri üzerine bildirilerini sundular. Ö. Kaya, B.Ö . Nalbant, Ü.Ç. Şavk bir Nevayi-şinas olarak Ali Şir Nevayi'nin divanları ve mesnevileri başta olmak üzere manzum eserleri üzerinde ayrıntılı olarak durdular. Batı ve Doğu Türk edebiyatlarının kesişme ve geçiş alanlarının dili ve edebiyatı üzerinde uzman olan J. Demirci ise Ali Şir Nevayi'nin Batı Türk edebiyatına etkisi üzerinde durdu.

Toplantının ikinci oturumunda Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder, Yrd.Doç.Dr. Talip Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. Aynur Öz Özcan bildirilerini sundular. F.S.B. Özönder bildirisinde Ali Şir Nevayi'nin şair, âlim ve devlet adamlığı yönlerine işaret ederken, T. Yıldırım, Nevayi'nin yakın dostu, yol arkadaşı, Timürlü devletinin sultanı Hüseyin Baykara'nın eserlerinde Ali Şir Nevayi'nin yerini tespit etti. Özbek Türkçesi ve edebiyatı alanı uzmanı A.Ö. Özcan ise Özbek edebiyatında Ali Şir Nevayi'nin yerini ve etkisine, Ali Şir Nevayi üzerine Sovyet döneminde oluşturan edebiyata dair tespitlerini bildirdi.

Toplantının değerlendirmesi Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun tarafından yapıldı. A.B. Ercilasun toplantı bildirilerini kendi görüşlerini de ekleyerek değerlendirdi.

Toplantının sonunda Özbekistan ve Ali Şir Nevayi konulu serginin açılışı yapıldı. Toplantı Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan Cumhuriyetlerinin Büyükelçileri ve elçilik mensuplarının da yer aldığı kalabalık ve seçkin bir davetli ve öğrenci topluluğunun katıldığı Özbek pilavı başta olmak üzere lezzetli Özbek yemek kültürünün sunulduğu Özbekistan Büyükelçiliğince düzenlenen zengin bir ikramla sona erdi.
 

 

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr