Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |


ÇTAS 2018


Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2018

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yılı Şerefine ve Kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Arkadaşlarının Anısına

28 - 31 Mayıs 2018, Ankara

Ankara Ü DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Türk Tarih Kurumu

Yer: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina Farabi Salonu ve Muzaffer Göker Salonu Sıhhiye/Ankara

Program (PDF)Yeni!

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇTAS Logosu
Türkçenin Varlığı İçin 8. Türkoloji Günü
Dr. C. Eralp ALIŞIK'ın anısına

8 Mayıs 2018, Ankara

Ankara Ü DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Yer: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina, Muzaffer Göker Salonu Sıhhiye/Ankara

Program (PDF)Yeni!

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr