Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ. V E .E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |%. Türkoloji Günü


Türkçenin Varlığı İçin
6. Türkoloji Günü


Ankara Ü DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

10 Mayıs 2016, Salı, Saat: 13:30

Yer: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina Farabi Salonu Sıhhiye/Ankara

Davet - ProgramYeni!

 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@ankara.edu.tr