Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Ana Sayfa | Hakkımızda | Programlar | Kişiler | Etkinlikler | Kaynaklar | İletişim |

Çağdaş Türklük Araştırmaları Konferansları (ÇTAK)
23 Mayıs 2019
Perşembe
14:00-15:30

Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZCAN
(Başkent Üniversitesi)
"Milli Mücadele'nin 100. Yılında Ortaya Çıkan Gerçek: PR Gizli Telgraf Merkezi"
Yer: DTCF, Muzaffer Göker Salonu

16 Nisan 2019
Salı
14:00-15:30


Dr. Elvira SULTREKOVA
(Hakasya-RF)
"Hakas Diyalektolojisi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bugünkü Durumu"
Yer: DTCF, Muzaffer Göker Salonu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkçenin Varlığı İçin 9. Türkoloji Günü, 6 Mayıs 2019

Türkçenin Varlığı İçin
9. Türkoloji Günü

6 Mayıs 2019, Pazartesi, Saat: 13:30

Yer:
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina Farabi Salonu Sıhhiye/Ankara
ProgramYeni!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ankara Üniversitesi . Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 80 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr