1  
1
1


13 Temmuz 2009, Sempozyum Bilim Heyeti 
1
Sempozyum bildiri kitabı hazırlıklarına başlandı.

Sempozyuma bildirileri ve değerlendirmeleri ile katılan Sempozyum üyelerinin bildiri ve değerlendirmelerinin son hallerini 30 Eylül 2009 tarihine kadar Sempozyum e-adresine göndermeleri gerekiyor. Bildiri kitabında uygulanacak yayın ilkeleri MTAD'ın yayın ilkeleri ile aynı olacaktır. Üyelerimiz MTAD Yayın İlkelerine http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/yilkeleri.html adresinden ulaşabilirler.


1  
1
1
Prof.Dr. F. Sema Barutcu Özönder'in Sempozyumu açış konuşması
Türkiye Türkleri ve Özbekler de dâhil bugünün Türkleri bir yandan kendi dillerinde yarattıkları zengin bir yazılı ve sözlü kaynak mirasına sahipken bir yandan da tarihsel Doğu ve Batı Türk hükümranlık alanları içinde, Türk, Arap, Fars dilleri başta olmak üzere çeşitli dillerde yazılmış sayısız dönem eserinin varisidirler. Bütün bunlar bugün Türklük araştırmalarının birinci el, asıl kaynak değerindeki malzemeleridir. Türkoloji araştırmalarının sağlıklı olarak yapılabilmesinin temel şartı böyle birinci el/asıl kaynakların tenkidî, çapraz incelemelerle değerlendirilmesidir. Devamını oku>>

 
 
1
 
 
1 Haberler
1
 
Sempozyum Haberi
MTAD Eylül 2009 sayısında

13-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün e-dergisi Modern Türklük Araştırmalar Dergisi'nde bir tanıtma ve değerlendirme yazısı ile MTAD okurlarına duyuruluyor. Devamını oku

 

1 Haberler
1
1
 
El-Biruni Enstitüsü El Yazma Hazinesi E-Kataloğu

Özbekistan Bilimler Akademisi El-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü El Yazmaları Kolleksiyonunun elektronik ortamda kataloğu hazırlanıyor.
Devamını oku>>

 

1 Haberler
1
1
 
Sempozyum Heyetine DTCF El Yazmaları Kolleksiyonu ve e-kataloglama çalışmaları tanıtıldı

14 Temmuz 2009, çarşamba günü Sempozyuma Özbekistan'dan ve Türkiyeden katılan bilginler heyetine Türkiye'nin üçüncü büyük el yazması kolleksiyonuna sahip DTCF El Yazmaları ve Nadir Eserler Bölümü tanıtıldı. Devamını oku>>

 
 
 
Sempozyum Ağ Evi
1
>> Hakkımızda
1
>> Kurullar
1
>> Bildiriler
1
>> Resimler
1
>> Duyurular
1
>> Haberler
1
>> İletişim
1
1

Genel Bağlantılar

1
>> MTAD
1
>> ÇTLB
1
>> El-Biruni E
1
>> TTK
1
1
 

 

 

 
 


Ankara ÜTTKEl-Biruni E

Telif Hakkı © 2009, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası | Türk Tarih Kurumu  | El-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü