.ANA SAYFA | KONULAR | KURULLAR | PROGRAM | İLETİŞİM

.

Timur Dönemi ve sonrası araştırmalarının Türkoloji araştırmaları açısından tartışmasız bir değeri vardır. Bu araştırmaların sağlıklı olarak yapılabilmesinin temel şartlarından biri de dönemin birincil kaynaklarını değerlendirmekle mümkün olabilir. Bu türden kaynaklar yalnızca Türk dilinde değil, Arap ve Fars dillerinde de kaleme alınmışlardır. Bunların toplu olarak ve kritik edilerek değerlendirilmesi bugüne kadar ihmal edilmiştir. Öte yandan bu kaynaklar, yalnızca Özbekistan sahasına ait müze ve kütüphanelerde değil, Türkiye başta olmak üzere Dünyadaki pek çok kütüphane, arşiv ve yazma müzelerinde dağınık olarak bulunmaktadır. Bu kaynakların bugün toplu bir katalogu bile yoktur.

Türklük bilimi araştırmalarında Türkistan sahası dil, kültür, edebiyat, siyasî ve sosyal tarih, dinler tarihi, düşünce tarihi, bilim tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji alanlarında sonsuz bir kaynak değerine sahiptir. Birincil kaynakların yeterince incelenmemiş olması sebebiyle, hem tek hem de disiplinler arası bağın da kurulduğu çok yönlü ve ayrıntılı ileri araştırma ve incelemeler yapılamamaktadır. Öyle ki yeni ve yakın dönem siyasî ve sosyal tarih araştırmaları için hem Türkiye ve Özbekistan hem de Rusya ve Batı arşiv kaynaklarının tespiti ve üzerine yapılacak çalışmalar günümüzü anlamada ve bilimsel bilginin de destekleyeceği bir gelecek bakışının oluşturulmasında şüphesiz yardımcı olacaktır. Türk dili ve edebiyatı tarihi araştırmaları için de yeni ve yakın dönem kaynaklarının ortaya konmasının, Türk dil bilimi ve edebiyatı araştırmalarının bilinmeyen, meseleli alanlarına ciddi anlamda katkı sağlayacağı açıktır.

Kaynak araştırmalarının yapılmasının ve bu temeldeki ileri incelemelerin Türkiye ve Özbekistan arasındaki tarihsel, kültürel, bilimsel ortaklıkların, ilişkilerin ve etkileşimlerin de belirlenmesinde sonsuz değeri vardır.

Bu düşüncelerle, Sempozyumun daha ileri ortak çalışmalara bir başlangıç zemini olması ümit edilmektedir.

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B)
Prof.Dr. Ali BİRİNCİ (Türk Tarih Kurumu Başkanı)
Prof.Dr. Bakhrom ABDUKHALIMOV (ÖBA Al-Beruni Şarkşinaslık E Direktörü)

Telif Hakkı © 2009, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi | | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası | Türk Tarih Kurumu | Al-Beruni Şarkşinaslık Enstitüsü