1 Sempozyum Konuları
1
1


 

Siyasî ve Sosyal Tarih Araştırmalarının Kaynakları
Timur dönemi . Timuroğulları dönemi . Şeybanîler Dönemi . Babürlüler dönemi .
Hanlıklar dönemi . Çarlık dönemi . SSCB dönemi

Düşünce Tarihinin Kaynakları

Misyon Tarihinin Kaynakları

Dil ve Edebiyat Tarihi Araştırmalarının Kaynakları
Yazılı edebî mirası (15-19. yüzyıllar) . Batı ve Doğu Türk dili ve edebiyatı ilişkileri .
Doğu Türkçesi gramer ve sözlükleri . Tarihselden moderne Özbekistan sözlü edebiyatının kaynakları .
Modern Özbek yazı dili ve ağızları araştırmaları

Bilim Tarihinin Kaynakları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları


 
Sempozyum Ağ Evi
1
>> Hakkımızda
1
>> Kurullar
1
>> Bildiriler
1
>> Resimler
1
>> Duyurular
1
>> Haberler
1
>> İletişim
1
1

Genel Bağlantılar

1
>> MTAD
1
>> ÇTLB
1
>> El-Biruni E
1
>> TTK
1
1
 

 

 

 
 


Ankara ÜTTKEl-Biruni E

Telif Hakkı © 2009, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası | Türk Tarih Kurumu  | El-Biruni Şarkşinaslık Enstitüsü