Ç A Ğ D A Ş..T Ü R K..L E H Ç E L E R İ..V E..E D E B İ Y A T L A R I..B Ö L Ü M Ü

Kişiler

Öğretim Üyeleri

Yrd.Doç.Dr. Nuraniye Hidayet Ekrem
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Güney-Doğu (Türkistan/Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Adres : Ankara Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya F
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B
06100 Sıhhiye . Ankara-TÜRKİYE

Telefon: +90 312 310 32 80 –17 07
Faks: +90 312 310 57 13

E-posta: nhekrem@ankara.edu.tr

nuraniyehe@hotmail.com

Görüşme Saatleri: Çarşamba 15:00-17:00
Cuma 15:00-17:00


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ:

 

1. Eğitim:

Öğrenim Dönemi

Derece (*)

Üniversite

Öğrenim Alanı

2008-2009

Doktora sonrası

Hacettepe Üniversitesi-TÜBİTAK 

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

1992-1999

Doktora 

Hacettepe Üniversitesi  

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

1990-1992

Yüksek Lisans 

Hacettepe Üniversitesi  

Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü

1983-1987 

Lisans

Pekin Milletler Üniversitesi 

Türkoloji/Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümü

1981-1983

Ön Lisans

Pekin Milletler Üniversitesi 

Çince Hazırlık Okulu

1980-1981

Lise

Doğu Türkistan Artuş 1. Lisesi

Fen Sınıfı

 2. Akademik Çalışmalar:

 

Kurum/Kuruluş

 

Ülke

 

Şehir

 

Bölüm/Birim

 
Görev Türü

 

Görev Dönemi

 

Ankara Üniversitesi  
  DTCF

 

Türkiye

 

Ankara

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. 

 

2013-

ASAM-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi

 

Türkiye

 

Ankara

Asya-Pasifik Araştırmaları Masası-

Uzakdoğu Pasifik Araştırmaları Masası, Masa Başkanı, Kıdemli Uzaman Araştırmacı

 

1999-2005

 

TUSAM-Ulusal Güvenlik Strateji Araştırmaları Merkezi 

 

Türkiye

Ankara 

Asya-Pasifik Araştırmaları Masası-

 Uzakdoğu Pasifik Araştırmaları Masası, Masa Başkanı, Kıdemli Uzaman Araştırmacı

 

2005-2006

 

Türk Tarih Kurumu

Türkiye

Ankara

Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi

 

Tercüman/Araştırmacı

 

1996-1999

 

Milletler İttifakı Dergisi 

 

Çin 

Pekin 

Xinjiang (Doğu Türkistan Uygur  Bölümü) Bölümü

 

Araştırmacı Gazetecilik 

1987-1989

3. Tezler:

1) Master:  Çin Kaynaklarına Göre Karahanlılar, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Danışman: Prof. Dr. Özkan İzgi, 1992.

2) Doktora: Çin Elçisi Chang Chien’in Seyahatnamesine Göre Orta Asya’daki Etnik Gruplar, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Danışman: Prof. Dr. Özkan İzgi, 1999.

4. Lisans ve Lisans Üstü Düzeyde Okuttuğu Dersler

 1. Türkistan Tarihi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 2. Türkistan Hanlıkları, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 3. Türk-Çin İlişkileri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 4. Doğu Türkistan, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 5. Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 6. Kazakistan Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 7. Özbekistan Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 8. Türkmenistan Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 9. Tacikistan Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 10. Dağlık Altay Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 11. Saha Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 12. Hakas Cumhuriyeti, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 13. Sibirya Tarihi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 14. Çağdaş Uygur Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 15. Uygur Halk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 16. Türk Kültürü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, DTCF Ankara Üniversitesi
 17. Türk Dünyası II
 18. Uygur Türkleri II
 19. Sarı Uygurlar II
 20. Turfan-Dunhuang Araştırmaları II

5. Yer Aldığı Araştırma Projeleri

 

Proje Adı

 

Kurum

 

Bütçe

 

Tarih

 
Görev

 

Proje Türü

Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü Projesi

Atatürk Kültür Merkezi

 

01.10.1993-01.10.1995

Tercüman

Ulusal

Tayvan Modeli Ve Kuzey Kıbrıs Sorunu: Egemenlik Ve Çatışmalar Üzerinde Bir Çalışma 

 TÜBİTAK-Hacettepe Üniversitesi

103.000 TL

15.02.2008-15.08.2009

Doktora Sonrası Araştırması Bursu

Ulusal

Başlangıçtan Günümüze Türk Dünyası Tarihi Projesi

Türk Tarih Kurumu

 

1996-1999

Tercüman/Araştırmacı

Ulusal

6. Uluslararası İndekslerde Kayıtlı ve Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

(2015). “Mançu İmparatorluğu Döneminde Yazılmış Uygur Türkçesi Sözlükler ve İlgili Çalışmaları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 13, Sayı 4, Aralık 2015, ss. 54-84 (DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.36).  (MLA), Dizinlendiği Uluslararası İndeks: MLA Periodical Index E-ISSN: 1304-8015.

(2015). “Çin Kaynakları ve Orhun Yazıtlarına Göre K’ang-chü’ler ve Kengeresler”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Eylül 2015, ss.7-18; (DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.24). (MLA), Dizinlendiği Uluslararası İndeks: MLA Periodical Index E-ISSN: 1304-8015.

(2016). “Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz”, Current Research in Social Sciences, Cilt 2, Sayı 2, Mayıs 2016, Volume 2, Number 2, May 2016, s.67-78,  TÜBİTAK ULAKBİM Dergipark, ISSN: 2149-1488, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/curesosc

(2012), “Dunhuang Müzik Notaları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1 (Mart). Dizinlendiği Uluslararası İndeks: MLA Periodical Index E-ISSN: 1304-8015.

(2012), “Chang Ch’ien’in Seyahat Raporuna Göre: Hun Döneminde Orta Asya’nın Sosyal ve İktisadi Durumu”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2 (Haziran 2012). Dizinlendiği Uluslararası İndeks: MLA Periodical Index E-ISSN: 1304-8015,
(2012), “Kök Türk Dönemine Ait Orta Asya Müzik Notaları”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 3 (Eylül 2012).           Dizinlendiği Uluslararası İndeks: MLA Periodical Index E-ISSN: 1304-8015.

(2002), “Chang Ch’ien Seyahat Raporuna Göre Hunlar Dönemindeki Orta Asya”, Türkler Ansiklopedisi, 1. Cilt (İlk Çağ), 2002, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s.763-775.

(2004), “Türk Tarihi ve Kültürü İle İlgili Çince Kaynaklar,” Bilge, Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Sayı Güz, Ankara. s.35-39. ISSN:  1300-283-X

(1997), “Çin Kaynaklarına Göre Milattan Önceki Türklerin Yurdu”, ERDEM Dergisi (Erdem Dergisi Aydın Sayılı Özel Sayısı - III), Cilt: 9, Sayı: 27, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Ankara. (Ayrıca, ayrı baskısı yapılmıştır), ISSN: 1010-86710

7. Uluslararası Ve Ulusal Konferanslar:

Ulusal Konferanslar

 
2015, “Mançu İmparatorluğu Döneminde Yazılmış Uygur Türkçesi Sözlükler ve İlgili Çalışmalar” (Yayınlanmış Bildiri) Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS, 28-30 Aralık 2015, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2014, “Gao-Chang Guanke’daki Uygurca-Çince Belgelerin Tarihlendirilmesi” (Yayınlanmış Bildiri), Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS, 17-19 Kasım 2014, Uygur Türkleri: Dil, Tarih Coğrafya;  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2013, “Göktürklerin Müziği: Sentai Hakkında” (Yayınlanmamış Bildiri), Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS, 19 Kasım 2013, Uygur Türkleri: Dil, Tarih Coğrafya;  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.

2002, “Çin ve Türkiye ilişkilerinde Doğu Türkistan” (Yayınlanmış Bildiri), Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu ÇTAS, 8-10 Mayıs 2002, Uygur Türkleri: Dil, Tarih Coğrafya;  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Uluslararası Konferanslar

 “從西亞看台灣與中亞文化與經貿交流合作之意涵”,《第六屆台灣與中亞論壇國際學術會議》清雲科技大學中亞研究所,(“Tayvan-Orta Asya Ülkeleri Kültürel, Ekonomik ve Ticari İlişkilerine Batı Asya’dan Bakış”, 6.Uluslararası Tayvan-Orta Asya Form’u, Ching Yün Teknoloji Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Tayvan), 23 Kasım 2006.

“西亞反恐情況-以土耳其為例,《中亞反恐現況與展望學術會議》,清雲科技大學中亞研究所,(“Batı Asya’da Terörle Mücadele-Türkiye Örneği”, Orta Asya’nın Terörle Mücadelesi ve Gelişmeler, Ching Yün Teknoloji Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Tayvan), 12 Aralık 2006.

土耳其與中亞經貿現況與展望,《中亞對外經貿與交通運輸議題學術座談會》,清雲科技大學中亞研究所,( “Türkiye ile Orta Asya Ülkelerinin Ticari İlişkileri”, Orta Asya Ülkelerinin Dış Ticareti ve Ulaşımı Toplantısı”, Ching Yün Teknoloji Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Tayvan), 8 Mart  2007.

當前土耳其中亞政策,《大國中亞政策與中亞對外關係學術會議》,清雲科技大學中亞研究所,(“Günümüzde Türkiye’nin Orta Asya Politikası”, Büyük Güçlerin Orta Asya Politikası ve Orta Asya Ülkelerin Dış politikası Toplantısı, Ching Yün Teknoloji Üniversitesi, Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü, Tayvan), 24 Mayıs 2007.

“Moğol İstilası Devrinde Yazılmış Olan Seyahatnamelere Göre Batı Türkistan’daki Uygurlar”, Uluğbey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi, 30 Mayıs - 1 Haziran 1994, Ankara.

“Moğol İstilası Devrinde Yazılmış Olan Seyahatnamelere Göre Batı Türkistan’daki Uygurlar”, Uluğbey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi, 30 Mayıs - 1 Haziran 1994, Ankara.

“Uygurlarda Nevruz Kutlamaları” (Erkin EKREM ile), Nevruz. Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Ankara.

“Hunlarda Renk ve Yön Bilgisi,” Nevruz ve Renkler, Atatürk Kültür Merkezi, 1996, Ankara.

“Karahanlılar Devrinde Uygur Edebiyatı,” 6. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri Bildirileri, 1992, Eskişehir.

“Ali Şir Nevai Destanlarının Özellikleri,” Uluslararası Yunus Emre Sevgi Sempozyumu Bildirisi, 1992, Eskişehir.

“Çin Kaynaklarına Göre Göktürk Musikisi,” Uluslararası Türk Dünyası Kültür Sempozyumu, 1999, İznik.

“Türk Tarihi ve Kültürü İle İlgili Çince Kaynaklar,” Bilge, Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Sayı Güz, Ankara.

Türk Kadınları Dostluk Derneği Sempozyum Bildirisi: “Doğu Türkistan’da Mecburi Kürtaj Sorunu,” Aralık 2003, Ankara.

8. Yayın Bilgileri:

Kitap Çalışmaları:

Çin Dış Politikası, ASAM Yayınları, Ankara, 2003.

“Çin’in Artan Su Sorunu”,  Dünya’da Su Sorunları ve Stratejileri, ASAM Yayınları, Ankara, 2002 (ASAM Su Komisyonu Ortak Yayını).

“Moğol İstilası Devrinde Yazılmış Olan Seyahatnamelere Göre Batı Türkistan’daki Uygurlar”, Uluğbey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri,  Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 30 Mayıs - 1 Haziran 1994.

“Uygurlarda Nevruz Kutlamaları”, Nevruz, Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Ankara.

“Hunlarda Renk ve Yön Bilgisi”, Nevruz ve Renkler, Atatürk Kültür Merkezi, 1996, Ankara.

Makale Çalışmaları:

“Türk Tarihi ve Kültürü İle İlgili Çince Kaynaklar,” Bilge, Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Sayı Güz, Ankara.

“Çin Kaynaklarına Göre Milattan Önceki Türklerin Yurdu”, Erdem, (Aydın Sayılı Özel Sayısı-III, ayrı basım), Cilt:9, Sayı: 27, Atatürk Kültür Merkezi. 1997, Ankara.

“Türkiye-Çin İlişkilerinin Boyutları ve Engelleri”,  Stratejik Analiz, Cilt:1,   Sayı:1 Mayıs 2000,ss.11-15.

“Çin–İran İlişkileri Ve Çin’in İran’a Yönelik Enerji Politikası”, Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sayı:7 Kasım 2000, ss.48-55.

“Çin-Afrika İşbirliği Forumu ve Çin’in Afrika’ya yönelik Stratejik Amaçları”, Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sayı:8 Aralık 2000.

“Çin Halk Cumhuriyeti: Kıbrıs Sorununun Çözümünde Yeni bir Aktör mü? Stratejik Analiz, Sayı: 11 Mart 2001, ss.50-55.

“Çin’in Orta Doğu’ya Bakışı: Filistin ile İsrail Arasında İnce Ayar Politikası” ,  Stratejik Analiz, Sayı: 17 Eylül 2001, ss.60-66.

“Ekonomik Yardım ve Stratejik Amaç: Çin’in Afganistan’a Yönelik Politikası”, Stratejik Analiz, Sayı: 23, Mart 2002, ss.86-93.

“11 Eylül Sonrası Çin Dış Politikasında Yeni Güvenlik Algılamaları”, Stratejik Analiz, Sayı: 28, Ağustos 2002, ss.75-83.

“Çin –ABD İlişkilerinde Tayvan Sorunu: Eski Sorunun Yeni Gündemi”, Stratejik Analiz, Sayı: 29, Eylül 2002, ss. 76-83.

“11 Eylül Sonrası En Büyük Terör Saldırısı ve Bali”, Stratejik Analiz, Sayı: 31, Kasım 2002, ss. 7-9.

“Hu Jintao: Çin’in Dördüncü Nesil Yeni Lideri”, Stratejik Analiz, Sayı:   32, Aralık 2002, ss. 76-82.

“Kuzey Kore, Pekin’in Huzurunu Kaçırıyor”, Stratejik Analiz, Sayı: 33, Ocak 2003,     ss. 13-14.

“Irak Savaşı En Çok Uzak Doğu Ülkelerinin Ekonomisini Olumsuz Yönde Etkileyecek”, Stratejik Analiz, Sayı 34, Şubat 2003.

“Olası Irak Savaşı Ve Çin’in Enerji Politikası: Çin Stratejik Petrol Stoklama Çalışmalarını Hızlandırıyor”, Stratejik Analiz, Sayı: 35, Mart 2003.

“Çin’in Irak Savaşı’na Tutumu”, Stratejik Analiz, Sayı: 37, Mayıs 2003.

“Yeni Çin Hükümeti Ve Sars Krizi”, Stratejik Analiz, Sayı: 38, Haziran,  2003.

“G-8’den G-9’a Doğru Çin: Çin Siyasal Sisteminde Reform”, Stratejik Analiz, Sayı:39, Temmuz 2003, Ankara.

“Doğu Türkistan’da Mecburi Kürtaj Sorunu”, Türk Kadınları Dostluk Derneği Sempozyum bildirisi: Aralık 2003, Ankara.

“Kuzey Kore, Pekin’in Huzurunu Kaçırıyor,” Stratejik Analiz, Cilt:3, Sayı: 33, Ocak 2003, Ankara.

 “Irak Savaşı En Çok Uzak Doğu Ülkelerinin Ekonomisini Olumsuz Yönde Etkileyecek”, Stratejik Analiz, Cilt: 3, Sayı 34, Şubat 2003, ss. 8-9.

“Olası Irak Savaşı ve Çin’in Enerji Politikası: Çin Stratejik Petrol Stoklama Çalışmalarını Hızlandırıyor,” Stratejik Analiz,  Cilt:3, Sayı: 35, Mart 2003, ss. 8-10.

“Çin’in Irak Savaşı’na Tutumu,” Stratejik Analiz, Cilt:4, Sayı: 37, Mayıs 2003, ss 12-13.

“Yeni Çin Hükümeti Ve Sars Krizi,” Stratejik Analiz, Cilt: 4, Sayı: 38, Haziran 2003, ss 12-13.

“G-8’den G-9’a Doğru Çin: Çin Siyasal Sisteminde Reform,” Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı:39, Temmuz 2003, ss. 11-13.

“Irak’ın Yeniden Yapılandırılması ve Türk-Japon Askerlerin Rolü”, Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı: 40, Ağustos 2003, ss.15-17.

“Çok Taraflı Askeri Tatbikat: Doğu Türkistan’da Askeri Tatbikat”, Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı:41, Eylül 2003, ss. 14-17.

“Kuzey Kore Nükleer Krizi” , Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı:42, Ekim 2003, ss.11-13.

“Güney Doğu Asya Ülkelerinin Çin ile İşbirliği”, Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı:43, Kasım 2003, ss.15-17.

“Çin-AB Yakınlaşması”, Stratejik Analiz,Cilt:4, Sayı:44, Aralık 2003, ss.11-12.

 “Çin İle ABD’nin Birbirlerine Destek İhtiyacı Var”, Stratejik Analiz, Cilt:4 Sayı: 45, Ocak 2004, ss.10-11.

“ABD- Çin Asker İlişkileri: ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Richard Myers’ın Çin Ziyareti,” Stratejik Analiz, Cilt 4, Sayı 46, Şubat 2004, ss. 20-22. 

“BM Şubat Dönemi Başkanı Çin ve Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Beklentisi,” Stratejik Analiz, Cilt 5, Sayı 47, Mart 2004, ss. 9-11.

“Çin-AB Stratejik işbirliği Adımları,” Stratejik Analiz, Cilt 5, Sayı 50, Haziran 2004, ss. 13-16. 

“G-8 ve Çin,” Stratejik Analiz, Cilt 5, Sayı 51, Temmuz 2004, ss. 14-15.

“Uluslararası Af Örgütü’nün Yeni Çin Raporu ve Uygurlar,” Stratejik Analiz, Cilt 5, Sayı 52, Ağustos 2004, ss. 14-15. 

“Türkiye’nin Uzak Doğu Politikası ve Beklentileri,” Stratejik Analiz, Cilt 5, Sayı 56, Aralık 2004, ss. 68-73. 

“BTC Pekin’i Kaygılandırıyor”, Cumhuriyet Strateji, 4 Eylül 2006, ss.21.

“Japonya İle Çin’in Moğolistan Mücadelesi” , Cumhuriyet Strateji, 28 Ağustos 2006, ss.6.

“Kuzey Kore Füzelerine Çin’in Yaklaşımı”, Cumhuriyet Strateji, 21 Ağustos 2006, ss.18.

“Türkiye Çin ile Ortak Payda Arıyor”,  Cumhuriyet Strateji, 14 Ağustos 2006, ss.15.

“Çin İle Hindistan’ın Savaşsız Mücadelesi”, Cumhuriyet Strateji, 24 Temmuz 2006, ss.22.

“Asya-Pasifik’te Nükleer Tehdit”, Cumhuriyet Strateji, 17 Temmuz 2006, ss.14-15.

 “Bir Nükleer Kriz Daha”,  Cumhuriyet Strateji, 3 Temmuz 2006, ss.15.

“Çin Hamas Kartına Oynuyor” Cumhuriyet Strateji, 16 Haziran 2006, ss.16.

“Pekin’in Stratejik Tercihi”, Cumhuriyet Strateji, 12 Haziran 2006, ss.22-23.

“ŞİÖ Genişlemeyi Tartışıyor”,  Cumhuriyet Strateji, 5 Haziran 2006, ss.16.

“Pekin’de Pisokopos Krizi”,  Cumhuriyet Strateji, 22 Mayıs 2006, ss.15.

“ABD-Çin İlişkilerinde Sorsunlar ve Tartışmalar”, Cumhuriyet Strateji, 1 Mayıs 2006, ss.8-9.

“Rus-Çin Sınır Sorunu Çözülüyor”,  Cumhuriyet Strateji, 19 Nisan 2006. ss.22-23.

“Tayvan’da Restleşme”,  Cumhuriyet Strateji, 27 Mart 2006, ss.20-21.

“İran nükleer sorununda Pekin’in Tutumu”, Cumhuriyet Strateji, 13 Mart 2006, ss.22.

“Çin’in Güvenlik Stratejisi”, Cumhuriyet Strateji, 6 Mart 2006, ss.8-9.

“Çin Ortadoğu’ya Yöneliyor”, Cumhuriyet Strateji, 6 Şubat 2006, ss.22-23.

 “Çin, Girit’e Ticari Üs Kuruyor”, Cumhuriyet Strateji, 23 Ocak 2006, ss.16.

“Çin - AB İşbirliği Gelişiyor”,  Cumhuriyet Strateji, 16 Ocak 2006, ss.23.

 “Çin, Stratejik Tercih Kavşağında”, Cumhuriyet Strateji, 9 Ocak 2006, ss.5.

“ABD’siz Asya Toplantıları”,  Cumhuriyet Strateji, 28 Aralık 2005, ss.10.

“Çin - Avrupa İlişkisi”, Cumhuriyet Strateji,  28 Kasım 2005, ss.12-13.

“Şanghay İş Birliği Örgütü Güç Kazanıyor”,  Cumhuriyet Strateji, 14 Kasım 2005, ss.10-11

“Uzay Yarışında Çin”,  Cumhuriyet Strateji, 31 Ekim 2005, ss.19-20.

“Çin-Tayvan 'Barışçı Birleşme'”, Cumhuriyet Strateji, 24 Ekim 2005, ss.14.

“Çin ile Japonya Arasındaki Sorunlar”,  Cumhuriyet Strateji, 10 Ekim 2006, ss.18-19.

“Seçim Sonrası Japonya”,  Cumhuriyet Strateji, 3 Ekim 2005,ss.21-22.

“Çin’in Renkli Devrim Korkusu”,  Cumhuriyet Strateji, 26 Eylül 2005, ss.12-13.

“Güney Kore’nin Irak’a Asker Göndermek İçin Kararsız Kalmasının Birkaç Sebebi,” Önce Vatan, 5 Ekim 2003.

“Kuzey Kore Nükleer Krizi Çıkmazda,” Önce Vatan, 6 Ekim 2003.

“ABD, Irak’ın Moğolistan Atağından Memnun,” Önce Vatan, 8 Ekim 2005.

“Kuzey Kore Nükleer Krizi Uluslararasında Endişe Yaratıyor,” Önce Vatan, 11 Ekim 2003.

“Filipinler Hükümeti Daha Fazla Yardım Koparmak İçin Mi?,” Önce Vatan, 13 Ekim 2003.

“Japonya Temsilciler Meclisi Dağıtıldı,” Önce Vatan, 15 Ekim 2003.

“Asyalı Ülkeler Çin’in Uzay Mekiği Kutsal Araç-Shenzhou 5’e Kuşku Duyuyorlar,” Önce Vatan, 18 Ekim 2003.

“Bush Yönetimi ‘Şer Ekseni’ Ülkeler Arasında Çifte Standart Mı Uyguluyor,” Önce Vatan, 26 Ekim 2003.

“Çin Basını: Türkiye’nin Irak’a Asker Göndermesi ‘Barışı Korumak’ Mı Yoksa ‘Durumu Karıştırmak’ Mı?,” Önce Vatan, 27 Ekim 2003.

Tercümeleri:

“Uygurlarda Nevruz” ( çeviri) , Nevruz,  Atatürk Kültür Merkezi, 1995, Ankara.

“Çin’in Çevresinde karşılaşabileceği Sekiz Tehlike”, ( Tercüme - Yazar: Doç. Yang Meizhih  (Jün Gung Bao-  Askeri Sanayi Gazetesi, 18 Aralık 1999, Sayı:39), Stratejik Analiz, Cilt:1, Sayı:2 Haziran 2000.

“Gelecek on yılda Çin’in Güvenlik Sorunları”, ( Tercüme - Yazar: Yan Xüe Tong ( Çin Çağdaş Uluslararası Sorunları Araştırma Kurumu’nda Araştırmacı), Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sayı:8 Aralık 2000.

“Bölgesel Güvenlik Şartların Değişimi ve Çin’e Olan Etkisi Wang Guo Chiang” ( Tercüme –Yazarı Wang guoçiang): Stratejik Analiz,  Sayı:10 Şubat 2001.

 


 

 


Ankara Üniversitesi
. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
06100 Sıhhiye . Ankara
Tel.: +90 312 310 32 89 . Faks: +90 312 310 57 13
Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr