Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2004

Ankara, 4-7 Mayıs 2004

 

Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Muzaffer Göker Salonu Salonu

06100 Sıhhiye – Ankara

   
4 Mayıs 2004, Salı

10.00-11.00

 

 

Açılış konuşmaları

Prof.Dr. Necdet ADABAG (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Dekanı)

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bölüm Başkanı)

   
11.00-11.30

Doç.Dr. Yusuf SARINAY – (Devlet Arşivleri Genel Müdürü) Sovyet Sonrası; Dönemde Türkiye-Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu ile Arşivcilik Alanında İlişkiler

11.30-12.00
Prof.Dr. Enver BOZKURT (Kırıkkale Üniversitesi) Türk Cumhuriyetlerinde İş Birliği İmkânı Olarak Uluslar Arası Hukuk
12.00-12.30
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Akif KÜTÜKÇÜ (Kırıkkale Üniversitesi) Self-determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Prof.Dr. M. Cihat ÖZÖNDER (Hacettepe Üniversitesi) 'Büyük Ortadoğu Projesi' ve Türklük Alanları
14.30-15.00
Doç.Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi) Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ulusal Güvenlik ve Din
15.00-15.30
Prof.Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Kırıkkale Üniversitesi) Küreselleşme ve Ulus-Devlet İlişkisi
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Dr. Cahit GELEKÇİ (Hacettepe Üniversitesi) Küreselleşme Sürecinin Türk Coğrafyasına ve Türk Kültürüne Etkileri
16.30-17.00
Dr. Fahri ATASOY Küreselleşme Karşısında Millî Kültürler
17.00-17.30
Dr. Saime Selenga GÖKGÖZ (Hacettepe Üniversitesi) Sovyet Sonrası Rusyasında ‘millet', ‘milletleşme' Tartışmaları: Tataristan Örneği
17.30-18.00
Yrd.Doç.Dr. Fahri TEMİZYÜREK (Gazi Üniversitesi)Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Geleceğinde Stratejik Bir Açılım: Türkiye Türkçesi Öğretimi
 
5 Mayıs 2004, Çarşamba
   
9.30-10.00
Doç.Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi - Türkmenistan)Kelimelerin Bilimsel ve Mecazî Çekim Gücü Üzerine Bazı Düşünceler
10.00-10.30
Dr. Mağfiret KEMAL Türkçede Bilgisayar Metaforları
10.30-11.00
Dr. Özen YAYLAGÜL Türk Dilinde Moral Sapma Kelimeleri
   
11.00-11.30
Ara
   
11.30-12.00
Dr. Abdullah KÖK (Ankara Üniversitesi) İlk Türkçe Kur'an Tercümelerinde Metonimli Kullanımlar Üzerine
12.00-12.30
Yard.Doç.Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi) Uygur Türkçesinde Hâl
   
12.30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Prof.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ(Ankara Üniversitesi) Macarca ve Türkçede Şahıs Zamirleri
14.30-15.00
Uuganbayar MYAGMARSÜREN (Ankara Üniversitesi - Moğolistan) Türkiye Türkçesi ve Halha Moğolcasında Görünüş-Zaman-Zarf fiil ve Bildirme Zaman Şekillerinin Oluşumu
15.00-15.30
Doç.Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU – Araş. Gör. Yavuz KARTALLIOĞLU (Gazi Ü) Saha Türkçesindeki Moğolca Söz Varlığı Üzerine Düşünceler
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Doç.Dr.Seyitnazar ERNAZAROV (Gazi Üniversitesi-Türkmenistan) Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde Bazı Ortak Fiillerde Yalancı Eşdeğerlik
16.30-17.00
Yrd.Doç.Dr. Melek ERDEM (Ankara Üniversitesi) Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde İletişim Fiilleri
17.00-17.30
Doç.Dr. ÇETİN PEKACAR (Gazi Üniversitesi) SSCB Döneminde Politikanın Dile Yansıması: Kumuk Örneği
17.30-18.00
Dr. Gülsüm KİLLİ Hakasya’da Ana Dilini Koruma Çalışmaları
   
6 Mayıs 2004, Perşembe
   
9.30-10.00
Doç.Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Üniversitesi) Türk Kültüründe Kötü Ruhlar
10.00.10.30
Doç.Dr. Ufuk TAVKUL (Ankara Üniversitesi) Kültürel Etkileşim Açısından 12 Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı
10.30-11.00
Yrd.Doç.Dr. Aynur Öz ÖZCAN (Ankara Üniversitesi) Alpamış Destanında Mizahî Unsurlar
   
11.00-11.30
Ara
   
11.30-12.00
Dr. Nuraniye Hidayet EKREM (ASAM) Tevarih-i Musikıyyun
12.00-12.30
Doç.Dr. Jale DEMİRCİ (Ankara Üniversitesi) Kerkük Türklerinde‘alkış’lar
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Doç.Dr. Ülkü Çelik ŞAVK (Hacettepe Üniversitesi) Kırgız Atasözlerinde Dinî Kavramlar ve Bunlarla İlgili Sözcük ve Sözler
14.30-15.00
Doç.Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Üniversitesi - Kırgızistan) Kırgız Türkçesinde Akrabalık Terimleri
15.00-15.30
Doç.Dr. Leyla TAGIZADE (ODTÜ) Borçalı Ağzında Akrabalık Adları
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Dr. Erdal AKSOY (Hacettepe Üniversitesi) Konar-Göçer Yörük Alt-kültüründe Kadın kimliği
16.30-17.00
Araş.Gör. Selcan SAĞLIK (Ankara Üniversitesi) Türkmen Düğün Geleneği
17.00-17.30
Araş.Gör. Hayati YILMAZ (Ankara Üniversitesi) Mahdumkulu ve Divanı
17.30-18.00
Dr. Erdoğan UYGUR (Ankara Üniversitesi) Azerbaycanlı Şair ve Yazar Hüseyin Cavid’in Uçurum Piyesinde Doğu ve Batı Kültürlerinin Tasviri
   
7 Mayıs 2004, Cuma
   
9.30-10.00
Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi) Memlük Kıpçak Dönemi Eserleri İle İlgili Düşünceler
10.00.10.30
Doç.Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK (Marmara Üniversitesi) Şeybanî Han’ın Türk Kültür Tarihindeki Yeri
10.30-11.00
Doç.Dr. Melek ÖZYETGİN (Ankara Üniversitesi) Eski Türklerde Haberleşme ve Posta Teşkilâtı
   
11.00-11.30
Ara
   
11.30-12.00
Prof.Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Üniversitesi) Sözel Tarih Belgesi
12.00-12.30
Alpertunga ALTAYLI (Ankara Üniversitesi) Türk ve Macar Kaynaklarına Göre Kanunî ve Zigetvar Seferi
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi) Attila’nın Çocukları
14.30-15.00
Dr. Sema ORSOY (Ankara Üniversitesi) Çin Kaynaklarına Göre Ti Kavmi ve Hunlarla Münasebetleri
15.00-15.30
Dr. Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi) T’ang-hui yao’daki Türk Damgaları
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Yrd.Doç.Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi) Kırgızistan’da Yaşayan Künbez Geleneği
16.30-17.00
Dr. Turgay YAZAR (Hacettepe Üniversitesi) Türk Sanatında Ağaç Sembolizmi: Vakvak Ağacı
17.00-17-30
Dr. Erdal ESER (Hacettepe Üniversitesi) Asyatik Evren İmgesi
17.30-18-00
Yrd.Doç.Dr. Yücel ŞENYURT (Gazi Üniversitesi) Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi” Kapsamında Yürütülen Arkeolojik Kazı Çalışmaları 2002-2003

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKIYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr