Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2003

Ankara, 5-7 Mayıs 2003

 

Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Muzaffer Göker Salonu Salonu

06100 Sıhhiye – Ankara

   
5 Mayıs 2003, Pazartesi

10.00-11.00

 

 

Açılış konuşmaları

Prof.Dr. Necdet ADABAĞ (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Dekanı)

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bölüm Başkanı)

   
11.00-11.30
Doç.Dr. Mustafa YILMAZ (Hacettepe Üniversitesi) . Atatürk'ün Türkiyesi ve İngiltere
11.30-12.00
Dr. Yonca ANZERLİOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) . 1923-1938 Türk-Yunan ilişkileri
12.00-12.30
Doç. Dr. Leyla TAGIZADE (ODTÜ) . Borçalı'da Etnopolitik durum ve perspektifler
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül AYDINGÜN  (ODTÜ) . Ahıska Türklerinde kültür ve kimlik
14.30-15.00
Dr. Erdal AKSOY (Hacettepe Üniversitesi) . Anadolu Karakeçili yörüklerinin sosyokültürel durumu
15.00-15.30
Dr. ZHOU Jin Wen (Pekin Milliyetler Üniversitesi - ÇHC) . Sarı Uygur – Şira Yugur : Türk - Moğol ilişkisi
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Doç.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ (Ankara Üniversitesi) . Türk ve Macar dillerinde yönelme hali
16.30-17.00
Doç.Dr. Gülzura CUMAKUNOVA (Ankara Üniversitesi) . Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ortak Söz Varlığının Sözlüklerdeki Yansıması
17.00-17.30
Doç.Dr. Halil İbrahim USTA (Ankara Üniversitesi) . Beyaz Rusya'da Rus ve Tatarların Türkiye Türkçesi öğrenim süreçleri
17.30-18.00
Yard.Doç.Dr. Melek ERDEM (Ankara Üniversitesi) . Türkmen Türkçesinde hareket fiillerinin isteme göre anlam değişmeleri
   
6 Mayıs 2003, Salı
   
9.30-10.00
Doç.Dr. Naciye YILDIZ (Gazi Üniversitesi) . Türk mitolojisinde koruyucu ruhlar
10.00.10.30
Doç.Dr. Margarita KUNGAA (Ankara Üniversitesi-Tuva) . Tuva mitleri
10.30-11.00
Dr. Gülsüm KİLLİ (Ankara Üniversitesi) . Hakas Türkçesinde tabu sözler ve örtmece
   
11.00-11.30
Ara
   
11.30-12.00
Doç.Dr. Ufuk TAVKUL (Devlet Arşivleri) . Kıpçak kökenli Türk boylarında ‘kürek kemiği' ve ‘kumalak-taş' falı
12.00-12.30
Doç.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi) . Atasözleri ve deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin kurulmasında yeri
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Prof.Dr. Cemalettin TAŞKIRAN (Çankaya Üniversitesi) . Yukarı Karabağ'da Coğrafi Yer Adlar 
14.30-15.00
Dr. Erkin EMET (Ankara Üniversitesi) . Uygur Türkçesinin Lopnor ağzı
15.00-15.30
Doç.Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Üniversitesi) . Saha Türkçesinde farklı bir kip
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Doç.Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Üniversitesi) . Türkçedeki hece kalıplarının cetveli
16.30-17.00
Doç.Dr. Seyitnazar ERNAZAROV (Gazi Üniversitesi) . Çalmak fiilinin Türkmen ve Türkiye Türkçesindeki anlam farklılıkları üzerine
17.00-17-30
Yard.Doç.Dr. Aynur Öz ÖZCAN (Ankara Üniversitesi) . Özbek Türkçesinde ‘ölmek' fiilinin sinonimleri üzerine
17.30-18-00
Dr. Özen YAYLAGÜL . Tarihsel ve modern Türk dilinde  ıd- ‘göndermek' fiili
   
7 Mayıs 2003, Çarşamba
   
9.30-10.00
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Üniversitesi) . Ulaangom yazıtı üzerine düşünceler
10.00.10.30
Prof.Dr. Saadettin GÖMEÇ (Ankara Üniversitesi) . Oğuz Kağanın kimliği: Oğuzlar ve Oğuz Kağan destanları
10.30-11.00
Erkin EKREM (Hacettepe Üniversitesi) . Hsüan Tsang Seyahatnamesinde ‘Türkistan'
   
11.00-11.30
Ara
   
11.30-12.00
Filiz KILIÇ (Ankara Üniversitesi) . Kırgız Türkçesinde da parçacığının kiplik işlevleri
12.00-12.30
G. Selcan SAĞLIK (Ankara Üniversitesi) . Türk dilinde ‘karşıtlıklar'
   
12-30-14.00
Öğle Arası
   
14.00-14.30
Doç.Dr. Melek ÖZYETGİN (Ankara Üniversitesi) . Türklerde tarhanlık kurumu
14.30-15.00
Doç.Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi) . Kasım Hanı Simonbek Pulatoviç
15.00-15.30
Mağfiret KEMAL (Ankara Üniversitesi) . Buddhist Türk çevresi metinlerine göre Buddhizm'in ‘ışık' imajı
   
15.30-16.00
Ara
   
16.00-16.30
Doç.Dr. Jale DEMİRCİ (Ankara Üniversitesi) . Kerkük bilmeceleri
16.30-17.00
Bülent GÜL (Hacette Üniversitesi) . Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nde Türklük Bilimi
17.00-17-30
Dr. Turgay YAZAR (Hacette Üniversitesi) . Türk mezar mimarisinde çadır, bark, türbe ilişkisi
17.30-18-00

Yard.Doç.Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi) . Kırgızistan - Alay Kazı ve Araştırmaları (2002)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr