Türk Dünyasında Nevruz Paneli

Ankara, 23 Mart 1997

Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Farabi Salonu

06100 Sıhhiye . Ankara

14.00-14.30
Açılış Konuşmaları
14.30-14.45
Doç. Dr. Saadettin Gömeç (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi)

Türk Dünyasında Nevruz

14:45-15:00
Doç. Dr. Gülzura Cumakunova (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi -Kırgızistan)
  Kırgızistan'da Nevruz
15:00-15:15
Doç. Dr. Berdi Sarıyev (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi - Türkmenistan)
  Türkmenistan'da Nevruz
15.15-15.30
Doç. Dr. Margarita Bazır-oolovna Kungaa (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi- Tuva)
Sibirya Türklerinde Bahar Kutlamaları
15.30-15.45
Uzm. Alsu Kamaliyeva (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi - Tataristan)
İdil - Ural Türklerinde Nevruz
15.45-16.00
Uzm. Erkin Emet (A.Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi)
Doğu Türkistan Türklerinde Nevruz

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr