Türklük  Bilimci Prof. Abdülkadir İnan'ı Anma Toplantısı

Ankara, 12 Kasım 1999

Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve TÜRKSOY Genel Müdürlüğü

Farabi Salonu

06100 Sıhhiye - ANKARA

14.00-14.30
Açış Konuşmaları
Ziya Yılmazer  (TÜRKSOY Genel Müdür V.)
 
Prof.Dr. Melek Delilbaşı (A.Ü. D.C.F. Dekanı)
 
M. İstemihan Talay (Kültür Bakanı)
I. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder
14.30-14.50

Abdülkadir İnan'ın Hayatı

M. Yaşar İnan (Müh., Oğlu)

14:50-15:10

Abdülkadir İnan'ın İlmi Mirasında Başkurt halkının tarih ve kültürünün tanıtılması 

Prof. Dr. Damir Valeyev (Ufa)

15:10-15:30

Muzip bir bakışla tarihi sevdirme sanatı

Prof. Dr. İsenbike Togan (Ankara)

15.30-15.50

Abdülkadir İnan'ın Dilcilik Faaliyeti

Prof.Dr. Marat Zaynullin (Ufa)

   
15.50-16.10
Ara
II. Oturum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsenbike Togan
16.10-16.30

Abdülkadir İnan'ın Manas Araştırmaları

Doç.Dr. Gülzura Cumakunova (Bişkek-Ankara)

16:30-16:50

Abdülkadir İnan'ın Eski Kıpçak Türklüğü Araştırmaları

Dr. Melek Özyetgin (Ankara)

16.50-17.10

Abdülkadir İnan'ın Başkurdistan'da edebi mirasının tanıtılması

Gaynislam İbrahimov (Ufa)

17.10-17.45

Değerlendirme

Prof.Dr. Mustafa Kafalı

Prof.Dr. İlber Ortaylı

Sergi
Abdülkadir İnan'ın eserleri, notları ve fotoğrafları

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90 312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |

Eposta: ctl@humanity.ankara.edu.tr