KDT 407 Saha Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

Saha Türklerinin Türk tarih içerisindeki durumları belirlenmekte, bölgenin tarih öncesi devirleri, Türk - Moğol dönemi, Rus çarlığı hakimiyeti ve Sovyet - Rusya zamanları ile günümüzdeki siyasî, ekonomik ve kültürel yapısı anlatılmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Gömeç, S., (1992).“Saha Türkleri ve Saha Yeri”, Türk Kültürü, sayı 356.

Gömeç, S., (1993).“Sahaların Ataları veya Kök Türkçe Yazıtların Kurıkanları,Ana Yurttan Ata Yurda Türk Dünyası, 1/3, (1993)

Gömeç, S, (1994). “Saha Yeri ve Saha Türkleri”, DTCF,Tarih Araştırmaları, 16/26, (1994)

Gömeç, S., (2003).Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara

Togan,  Z. V., (1981). Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Türklerin ilk ortaya çıkışları

Saha bölgesinin coğrafi konumu

Hun Çağında Saha

Kök Türk Kaganlığı Çağında Sahalar

Uygur Çağında Sahalar

Saha Türklerinin dini hayatı

Saha Türklerinde sanat

Saha kavimlerinin genel durumu

Rusya’nın Saha bölgesini zaptı

Sovyet-Rusya zamanında Sahalar

Günümüzde Saha Cumhuriyeti

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.