KDT 405 Dağlık Altay Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

Türklerin en eski yerleşim yerlerinden birisi olan Altay bölgesi ve bu coğrafyada yaşayan Altay Türklerinin tarihi ve kültürü üzerinde durulmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., 2003, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara

Potapov, L.P., (1953). Oçerki po istorii Altaytsev, Akademiya  nauk SSSR instutut
etnografii im. mikluho-maklaya, İzdatel'stvo akademii nauk SSSR, Moskva-Leningrad.

Potapov, L.P., (1964). "The Altays", The Peoples of Siberia, Chicago and London: The University of Chicago Pres.

Togan,  Z. V., (1981), Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türklerin ilk ortaya çıkışları

Altay bölgesinin coğrafi konumu

Hun çağında Altaylar

Kök Türk Kağanlığı çağında Altaylar

Uygur ve Kırgızlar çağında Altaylar

Altaylarda Kıtan hakimiyeti

Altaylarda Moğol hakimiyeti

Altay Türklerinin dini hayatı

Altay Türklerinde sanat

Altay kavimlerinin genel durumu

Rusya’nın Altay bölgesini zaptı

Sovyet-Rusya zamanında Altaylar

Burhanizm hareketi

Günümüzde Dağlık-Altay Cumhuriyeti

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.