KDT 404 Saha Halk Edebiyatı

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 6 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Saha Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Saha Türklerinin sözlü edebî gelenekleri, sözlü edebiyatın kaynaklarını, Saha halk edebiyatının türlerini ve ürünlerini tanıtır ve destan türü üzerinde durur. Saha halk edebiyatı ürünlerinden örnekler.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Elçin, Şükrü, (1993). Türk Halk Edebiyatına Giriş, Ankara.

Güzel, Abdurrahman, (2003). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara.

Puxov, İ. V., (1962). Yakutskiy Geroiçeskiy Epos Olonxo, Moskova.

Radloff, W., (1994). Sibiryadan, (Çev. A. Temir), İst.: MEB.

Ergis, G.U. (1965-1967). Saha Ostuoruyaları I-II (Saha Masalları), Yakutsk.

Konstantinov, H.İ. (1942).Saha narodun ayımnyıta (Saha Halkının Yaratıcılığı),  Yakutsk.

Vasilyev, Y., Fatih Kirişçioğlu, Gülsüm Killi, (1996) Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri,

     Ankara.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Saha Türk sözlü geleneğine giriş

Saha Türklerinde anlatıcılar

Saha Türk halk hikayeleri

Saha Türk halk masalları

Saha Türk efsaneleri

Saha Türk destanları

Saha Türk fıkraları

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.