KDT 403 Güney-doğu Sibirya Türk Halk Edebiyatı

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: KDT301 Hakas / Altay V dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Güney-doğu Sibirya Türklerinin sözlü edebî gelenekleri içinde terminoloji, sözlü edebiyatın kaynakları, Güney-doğu Sibirya Türk halk edebiyatının türleri ve ürünler bu dersin esas konularıdır. Özellikle destan türü üzerinde ciddi olarak durulur. Güney-doğu Sibirya Türk sözlü edebiyatının ürünlerinden örnekler okutulur.

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Baskakov, N. A. (1948). Altayskiy Folklor i  Literatura. Gorno-Altaysk.

Chadwick, Nora K., Victor Zhirmunsky, (1969).  Oral Epics of Central Asia. Cambridge University Press.

Ergun, Metin (1997). Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı, Alıp Manaş, Konya.

Ergun, Metin (1997). “Koşuk ve takmak terimleri üzerine”, V. Milletlrarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ankara: 23-32.

Ergun, Metin (1993). “Hakas haycıları ve haycılık sanatı” Millî Folklor, 19: 13-18.

Grebnev, L., (1960). Tuvinskiy Geroiçeskiy Epos, Moskva.

Katanov, N.F., (1907). Obraztsı narodnoy literaturı tyurkskih plemen, jivuşçih v Yujnoy Sibiri v Djungarskoy stepi. Sobranı N. F. Katanovım, ç.IX, Sankt- Peterburg.

Killi, G., (2000). “Hakas Sözlü Edebiyatında ‘taxpax’”, Milli Folklor, S.48, Kış, Ankara, 72-83.

Killi, G., (2000). “Altın Ergek Destanı I: Şor Varyantı”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.II, Güz 2000, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 169-190.

Killi, G., (2001). “Altın Ergek Destanı II: Altay Varyantı”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.III, Güz 2001, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 107-128.

Jirmunskiy, V. M.,(1974).  Tyurkskiy Geroiçeskiy Epos. Leningrad.

Radloff, W., (1994), Sibiryadan, (Çev. A. Temir), İstanbul.

Radloff, W., (1866). Proben der Volkslitteratur  der Türkischen Stämme Süd-sibiriens, Gesammelt und Übersetzt, 1. Theil: Die Dialecte des Eigentlichen Altai;
Der Alteier, Teleuten, Lebed-Tataren, Schoren und Sojonen,

Sankt-Peterburg 1866.

Radloff, W., (1868). Obraztsı narodnoy literaturı tyurkskih plemen, jivuşçih v Yujnoy Sibiri v Djungarskoy stepi. Sobranı V. V. Radlovım, ç.II, S. Peterburg.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Güney-doğu Sibirya Türk Türk sözlü geleneğine giriş

Güney-doğu Sibirya  Türklerinde anlatıcılar

Güney-doğu Sibirya Türk halk hikayeleri

Güney-doğu Sibirya Türk halk masalları

Güney-doğu Sibirya Türk efsaneleri

Güney-doğu Sibirya Türk destanları

Güney-doğu Sibirya Türk fıkraları

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.