KDT 402 Saha / Tuva Diyalektolojisi

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Saha/Tuva Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Saha / Tuva Türkçesinin konuşma türleri, coğrafî dağılımı, özellikleri, yayılma ve geçiş alanları, Saha / Tuva diyalektolojisinin kaynakları ve tarihi dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Saha Türkçesi

Afanas'ev, P. S., M. S. Voronkin, M. P., Alekseyev, (1976). Dialekto­logiçeskiy slovar'     
         yakutskogo  yazıka
, Moskva. 

Baraşkov, P.P., (1985). Fonetiçeskie osobennosti govorov yakutskogo yazıka, Yakutsk.

Böhtlingk, O. N., (1990). O Yazıke Yakutov, Novosibirsk.

Kirişçioğlu, F., (1994). Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.

Pekarskiy, E. K., (1907- 1930). Slovar Yakutskogo Yazıka, St. Petersburg.

Ubrayatova, E. İ.,  (1982). “O Dialektologiçeçkoy Rabote v Yakutskoy ASSR,Voprosi Dialektologii”,  Tyurkskih Yazıkov, 119-122. Moskova.

 

Tuva Türkçesi

Biçeldey, K.A., (1987), “Ryadnaya Otnesennost Glasnıx dialektov Tuvinskogo Yazıka”, Yazıki Sibiri i Mongolii i Sbornik Nauçniy Trudov, Novosibirsk, 75-93.

Çadamba, Z.B., (1974). Todjinskiy dialekt tuvinskogo yazıka, Kızıl: Tuvinskiy nauçno- issledovatel'skiy institut yazıka, litaraturı  i istorii pri sovete ministrov
Tuvinskoy ASSR, Tuvinskoe knijnoe izdatel'stvo.

Çadamba, Z.B., (1983). "Tuvinskie dialekti v ih otnoşenii k literaturnomu yazıku", Voprosıtuvinskoy filologii, Tuvinskiy nauçno-issledovatel'skiy institut yazıka,
literaturı i istorii, Kızıl.

Ishakov, F. G., (1957).Tuvinskiy Yazık Oçerk Po Fonetika, Moskova.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Saha / Tuva Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Saha / Tuva Türkçesinin diyalekt  dağılımı

Saha / Tuva diyalektolojisinin kaynakları

Saha / Tuva diyalektoloji tarihi

Saha / Tuva ağızlarının ses özellikleri

Saha / Tuva ağızlarının biçim özellikleri

Saha / Tuva ağızlarının söz dizimi özellikleri

Saha / Tuva ağızlarının söz varlığı ile ilgili özellikleri

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.