KDT 401 Hakas /Altay Diyalektolojisi

 

Sınıf, Yarıyıl: 4. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Hakas/Altay Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Hakas / Altay Türkçesinin konuşma türleri, Hakas / Altay alt türlerinin dil özellikleri  ve bu özelliklerin  yayılma ve geçiş alanları, Hakas / Altay diyalektolojisinin tarihi, Hakas / Altay diyalektolojisinin tarihi ve modern kaynakları dersin ana konularıdır. Ders örnek alan çalışmaları  ve incelemeleriyle desteklenir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Hakas Dialektolojisi :

Anjiganova, O.P., D.F. Pataçakova, O.V. Subrakova, (1992). Hakasskaya Dialektologiya, Abakan.

Baskakov, N. A., A.İ. İnkijekova-Grekul, A.İ. (1954). Fonetiçeskie osobennosti hakasskogo yazıka i ego dialektov, Trudı İnstituta yazıkoznaniya AN SSSR, Tom IV, Moskva.

Baskakov, N. A., (1975). Grammatika Hasskogo Yazıka, Moskva.

Castrén, M.A., (1857). Versuch eines Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre  nebst Wörterverzeichnissen aus der  Tatarischen Mundarten des Minusinschen Kreises, Buchdruckerei  der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, ST.Petersburg. 

Pataçakova, D.F., (1973). Dialektı hakasskogo yazıka, Oçerki i materialı, Abakan.

Pritsak, O. , (1959). "Das Abakan- und Çulımtürkische und das Schorisch Philologiae Turcicae Fundamenta, Tomus Primus, Aquıs Mattiacis       Franciscum Steiner A.D.MCMLIX, 1959.

 

Altay Dialektolojisi :

Baskakov, N.A.(1972). Dialekt Kumandintsev/Kumandı Kiji, Moskova.

Dırenkova, N.P., (1940). Grammatika oyrotskogo yazıka, Akademiya nauk SSSR, İnstitut
yazıka i pis'mennosti narodov SSSR, İzdatel'stvo akademii nauk SSSR,
Moskva-Leningrad .

Pritsak, O. , (1959). "Das Altaitürkische", Philologiae Turcicae Fundamenta, Aquıs Mattiacis Franciscum Steiner A.D.MCMLIX, Tomus Primus.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Hakas / Altay Türklerinin etnodemografik, sosyo-kültürel yapısı

Hakas / Altay Türkçesinin diyalekt dağılımı

Hakas / Altay diyalektolojisinin kaynakları

Hakas / Altay diyalektoloji tarihi

Hakas / Altay ağızlarının ses özellikleri

Hakas / Altay ağızlarının biçim özellikleri

Hakas / Altay ağızlarının söz dizimi özellikleri

Hakas / Altay ağızlarının söz varlığı ile ilgili özellikleri

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.