KDT 312 Sibirya Alan Araştırmalarının Kaynakları

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Sibirya alan araştırmalarının dil, tarih ve kültür konularında önemli tarihî kaynakları ve bu konuda yapılan çalışmalar üzerinde durulur.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F., (1999), “Genel Türklük alanı çerçevesinde Türk dilinin durumu, ileriye dönük bakış ve yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Caferoğlu, A., (1984).Türk Dili Tarihi, İst.1984.

Eren, Hasan, (1998). Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara 1998.

Gürsoy - Naskali, E. (Ed.), (1997). Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg.

Radloff, W., (1882). Phonetik der nördlichen Türksprachen, Leipzig 1882.

Radloff, W., (1866). Proben der Volkslitteratur  der Türkischen Stämme Süd-sibiriens,Gesammelt und Übersetzt, 1. Theil: Die Dialecte des Eigentlichen Altai;Der Alteier, Teleuten, Lebed-Tataren, Schoren und Sojonen, Sanktpeterburg.

Radloff, W., (1868). Obraztsı narodnoy literaturı tyurkskih plemen, jivuşçih v Yujnoy Sibiri v Djungarskoy stepi. Sobranı V. V. Radlovım, ç.II, S. Peterburg.

Radloff, W., (1911).Versuch eines Wörterbuches der Türk Dialecte, 4 c., St. Petersburg.

Radloff, W., (1994A). Sibirya'dan, (çev.Ahmet Temir), M.E.B., c. I İstanbul 1994.

Radloff, W.,  (1994B). Sibirya'dan, (çev.Ahmet Temir), M.E.B., c. II İstanbul 1994.

Ögel, Bahaeddin, (1985-1987).  Türk Kültür Tarihine Giriş 1-9. Ankara.

Schiefner, A, (1857). “Vorwort”, (M.A. Castrén) Versuch eines Koibalischen und

Karagassischen Sprachlehre  nebst Wörterverzeichnissen aus der  Tatarischen Mundarten des Minusinschen Kreises, Buchdruckerei  der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, ST.Petersburg.

Stachowski, Marek, (1993). Geschichte des Jakutischen Vokalismus, Uniwersytet Jagiellon'ski, Krakow.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Sibirya alanına genel bakış

Sibirya sahası Türk toplulukları tarihine genel bakış

Sibirya sahası Türk toplulukları coğrafyasına genel bakış

Sibirya sahası kaynakları hakkında genel bilgi

Sibirya sahası dil ile ilgili kaynaklar

Sibirya sahası edebiyat ile  ilgili kaynaklar

Sibirya sahası edebiyat tarihi ile  ilgili kaynaklar

Sibirya sahası dil tarihi ile  ilgili kaynaklar

Sibirya sahası folklor ile  ilgili kaynaklar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.