KDT 311 Hakas Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

Bu derste, Hakas bölgesinin arkeolojik devirleri, Kök Türk, Uygur dönemi, Türk-Moğol hanedanlığı zamanı ve Rusya hâkimiyetine girmesi ile hürriyet mücadeleleri anlatılmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S. , (2002). Tarihte ve Günümüzde Kırgız Türkleri, Ankara: Akçağ Yay.

Gömeç, S. , (2003). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara: Akçağ Yay.

Kızlasov, L.R., (1993). İstoriya Hakasii s drevneyşih vremen do 1917 goda, Moskva: Nauka.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Hakas adının ortaya çıkışı

Hakasya’nın coğrafyası

Hakasya’nın eski Türk çağı

Güney Sibirya’da Hun hâkimiyeti

Kök Türkler devrinde Hakasya

Uygurlar zamanında Hakasya

Çingiz Hanlılar dönemi

Çingiz Hanlılar dönemi

Kubilay’ın Hakasya’da faaliyetleri

Hakas Hanlıkları

Hakas boylarının genel dağılımı

Rus Çarlığının Hakasya’yı işgali

Sovyet-Rus hâkimiyeti

Günümüzde Hakas Cumhuriyeti

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.