KDT 309 Tuva Cumhuriyeti

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

Tuva’nın milâttan önceki çağları, Kök Türk, Uygur ve Kırgız dönemleri, Çarlık Rusyası ve Sovyet-Rusya zamanları tanıtılır, Tuva Cumhuriyeti’nin günümüzdeki siyasî ve ekonomik durumundan bahsedilir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S. , (2003).Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara 2003.

Togan, Z.V., (1970). Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yay.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Tuva adının ortaya çıkışı

Tuva’nın genel coğrafyası

Tuva’nın eski Türk çağı

Hun hâkimiyeti zamanı

Kök Türkler devrinde Tuva bölgesi

Üç Tuçlug Türk Bodun

Uygur Kaganlığı zamanı

Kırgızların Tuva’yı zaptı

Çingiz Hanlılar çağında Tuva

Mançu İşgali dönemi

Rus İmparatorluğu zamanı

Sovyet-Rusya dönemi

Ekonomik ve kültürel hayat

Günümüzde Tuva Cumhuriyeti

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.