KDT 307 Dolganlar ve Dilleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

 

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Bu derste Saha Türklerinin bir kolu olan Dolganların tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Argunşah, M., (1994), „Dolgancanın Kelime Hazinesi“, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 93-97.

Stachowski, M., Dolganischer Wortschatz, Cracow, 1993.

Nasilov, D.M. (1994), „Sibirya Türk Halkları (Etnik Azınlıklar) ve Dilleri“, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 51-55.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

 

Dolgan Türklerinin tarihi

Dolgan Türklerinin dil durumu

Dolgan Türkçesinin ses düzeni

Dolgan Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Dolgan Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.