KDT 306 Saha / Tuva Türkçesi VI

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 5 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Saha/Tuva Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Ders Ön koşulları: KDT303 Saha / Tuva V dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Saha / Tuva Türkçesi V’in devamıdır. Saha / Tuva Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Saha / Tuva sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Saha Türkçesi:

Böhtlingk, O. (1851). Über die Sprache der Jakuten, St Petersburg. Reprinted in Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 35, The Hague:Mouton. (Ru.: O Yazıke Yakutov, Novosibirsk, 1990.

Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva: 1976.

Kirişçioğlu, F., (1994). Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.

Pekarskiy, E. K. (1907-1930). Slovar’ jakutskogo yazıka, St Petersburg, Leningrad:Akademiya Nauk.

Ubryatova, E. I. (ed.) (1982) Grammatika sovremennogo jakutskogo literaturnogo yazıka, Moscow:Nauka.

Russko-yakutskiy slovar’, Moskva 1968.

Sleptsov, P.A. (red.), (1972). Yakutsko-Russkiy slovar’, Moskva.

 

Tuva Türkçesi:

Ishakov, F. G. , A. A. Pal’mbah, (1961) Grammatika tuvinskogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva : Izdatel’stvo vostojnoy literaturı.

Sat, Ş.Ç., (1983). Amgı Tıva literaturlug dıl. Sintaksis (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Sintaksis), Kızıl.

Sat, Ş.Ç., E.B. Salzınmaa,  (1980). Amgı Tıva literaturlug dıl. Leksikologiya, fonetika, morfologiya  (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Leksikologiya, fonetika, morfologiya), Kızıl.

Tenişev, E.R.(Ed.), (1968). Tuvinsko-russkiy slovar’, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz dizimi, kelime grupları ve  tasnifi

Saha / Tuva Türkçesinde  yapılarına göre cümle türleri

Saha / Tuva Türkçesinde  birleşik cümleler

Saha / Tuva Türkçesinde karmaşık cümleler

Saha / Tuva Türkçesinde cümle tahlilleri

Saha / Tuva Türkçesinde cümlede vurgu, ton, ezgi

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.