KDT 305 Sibirya Tarihi

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Prof.Dr.Saadettin Gömeç

 

“Sibir” adı ve Sibir’in eski Türk çağı özetlendikten sonra Çingiz ve oğullarının bu bölgedeki faaliyetlerine değinilmekte, özellikle Küçüm Han tarafından tesis edilen Sibir Hanlığı ve bugün Sibirya’da Rusya Federasyonu’na bağlı olarak yaşayan Türk topluluklarının siyasî ve kültürel tarihleri konusunda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Gömeç, S., (2003).Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, Ankara.

Togan, Z.V., (1970). Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Sibirya coğrafyası

Hun çağında Sibirya

Kök Türkler zamanında Sibirya

Sibir tarihinde Sabarların rolü

Uygur döneminde Sibirya

Hazarların Batı Sibirya’da faaliyetleri

Çingizlilerin Sibirya’yı ele geçirmesi

Kubilay Han’ın Sibirya siyaseti

Cuci ve Altun-Orda Hanlığının tesirleri

Sibir Hanlığının ortaya çıkışı

Sibirya için mücadele

Rus işgalinin başlaması

Bağımsızlık mücadelesi

Sibirya Türkleri kültürü

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.