KDT 304 Hakas / Altay Türkçesi VI

 

Sınıf, yarıyıl:  3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 5 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Hakas/AltayTürkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: KDT301 Hakas / Altay V dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Hakas/Altay Türkçesi V’in devamıdır. Hakas/Altay Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Hakas/Altay sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Hakas Türkçesi:

Anderson, G.D.S., (1998). Xakas, München: LINCOM.

Baskakov, N. A., (Red.), (1961).Grammatika Hakaskogo Yazıka, Moskva.

Baskakov, N. A., A. I. İnkicjekova-Grekul, (1953). Hakassko-russkiy slovar’, Moskva: Gosudarstvennoe izdatel’stvo inostrannıx i nacional’nyx slovarey.

İsxakov, F.G., (1956). Xakasskiy yazık, Kratkiy oçerk po fonetike, Abakan.

Pataçakova, D.F., (1962). Hakas tili, Pastağı çardığı, Leksika, fonetika, morfologiya, Abakan: Hakasiyanıng kniga izdatel’stvozı.

 

Altay Türkçesi:

Baskakov, N. A., (1958). Altayskiy  Yazık, Moskva.

Baskakov, N. A., T. M. Toşçakova, (1947). Oyrotsko-russkiy slovar’, Moskva.

Dırenkova, N.P.,  (1940). Grammatika oyrotskogo yazıka, Moskva-Leningrad.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz dizimi, kelime grupları ve  tasnifi

Hakas/Altay Türkçesinde  yapılarına göre cümle türleri

Hakas/Altay Türkçesinde  birleşik cümleler

Hakas/Altay Türkçesinde karmaşık cümleler

Hakas/Altay Türkçesinde cümle tahlilleri

Hakas/Altay Türkçesinde cümlede dil üstü unsurlar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.