KDT 303 Saha / Tuva Türkçesi V

 

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 4 Ulusal, 7 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Saha/Tuva Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: KDT204 Saha / Tuva IV dersini almış olmak.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Doç.Dr.Fatih Kirişçioğlu

 

Saha / Tuva Türkçesinin söz dizimi özellikleri, biçim-dizim ilişkileri ayrıntılı olarak işlenir. Konular, metin üzerinde uygulamalarla desteklenir. Öğrencinin okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerinin gelişmesine yoğunlaşır. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Saha / Tuva sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunar.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Saha Türkçesi:

Böhtlingk, O. (1851). Über die Sprache der Jakuten, St Petersburg. Reprinted in Indiana University Publications, Uralic and Altaic Series 35, The Hague:Mouton. (Ru.: O Yazıke Yakutov, Novosibirsk, 1990.

Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva: 1976.

Kirişçioğlu, F., (1994).Saha (Yakut) Türkçesi Grameri, Ankara.

Ubryatova, E. I. (ed.) (1982). Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazıka, Moskva:Nauka.

Pekarskiy, E. K. (1907-1930). Slovar’ jakutskogo yazıka, St Petersburg, Leningrad:Akademiya Nauk.

Sleptsov, P.A. (red.), (1972). Yakutsko-Russkiy slovar’, Moskva.

 

Tuva Türkçesi:

Ishakov, F. G. , A. A. Pal’mbah, (1961). Grammatika tuvinskogo yazıka. Fonetika i morfologiya, Moskva : Izdatel’stvo vostojnoy literaturı.

Ishakov, F. G., (1957). Tuvinskiy Yazık Oçerk po Fonetika, Moskova.

Sat, Ş.Ç., (1983). Amgı Tıva literaturlug dıl. Sintaksis (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Sintaksis), Kızıl.

Sat, Ş.Ç., E.B. Salzınmaa, (1980). Amgı Tıva literaturlug dıl. Leksikologiya, fonetika, morfologiya  (Sovremennıy tuvinskiy yazık, Leksikologiya, fonetika, morfologiya), Kızıl.

Tenişev, E.R., (Ed.), (1968). Tuvinsko-russkiy slovar’, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Saha/Tuva Türkçesinde kelime türleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde dil bilgisi türleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde cümle ögeleri, uygulamalar,

Saha/Tuva Türkçesinde söz dizimi özellikleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde cümle türleri, uygulamalar

Saha/Tuva Türkçesinde cümlede vurgu ve tonlama, uygulamalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.