KDT 302 Kuzey-doğu  Türk Lehçeleri Söz Varlığı

Sınıf, Yarıyıl: 3. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 4 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzeydoğu Sibirya Türk lehçeleri  söz varlığının temel unsurları  kelimeler ve anlamları, temel ve yan anlamlar, çok anlamlılık, anlam değişmeleri, eş anlamlı ve yakın anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli, eş yazılı, eş şekilli kelimeler karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Deyimler, terimler üzerinde durularak Kuzeydoğu Sibirya Türk lehçelerinin söz varlığının kaynakları (Türkçe kelimeler, Rusça, Moğolca ve diğer dillerden alınan kelimeler) hakkında bilgi verilmektedir.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akalın, Ş.H., (1997), “Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 69-81.

Argunşah, M., (1997), “Dolgancanın Kelime Hazinesi”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 93-97..

Baskakov, N. A., (1975), Grammatika Hasskogo Yazıka, Moskva.

Butanayev, V. Y. (1994). Proishojdenie Hakasskih Rovod i Familiy, Hooray Söökteri Paza  Piçikke Kirçeñ Öbekleri, Abakan.

Serebrenikov, B.A., N. Z. Gadciyeva, (1986). Sravnitelno-Istoriceskaya Grammatika  Tyurskih Yazıov, Moskova.

Şçerbak, A. M., (1970). Sravnitelnaya Fonetika Tyurskih Yazıkov, Leningrad.

Russko-Hakasskiy Slovar, Moskva, 1961

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Söz varlığı ve sözlük bilimi: temel kavramlar

Genel Türk dilinin söz varlığına giriş

Kuzeydoğu Sibirya  Türk lehçelerinin söz varlığına giriş; Kuzeydoğu Sibirya  Türk lehçelerinin söz varlığının kaynakları

Çağdaş Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinin söz varlığının genel ve temel nitelikleri, kavramlaştırma, türetme gücü ve eğilimi

Çağdaş Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinin temel söz varlığı

Çağdaş Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde çok anlamlılık, metafor, metonimi

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde eş anlamlılık, eş adlılık

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde zıt anlamlılık, alt anlamlılık

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde ikilemeler

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde deyimler

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde atasözleri

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde kalıp sözler, kalıplaşmış sözler

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde terimler, doldurma sözler

Kuzey-doğu Sibirya  grubu Türk lehçelerinde söz varlığı ile ilgili son çalışmalar

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.