KDT 210 Tofalar ve Dilleri

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Bu derste daha önce Karagas olarak adlandırılan Tofa Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Rassadin, V. I., (1971). Fonetika i Leksika Tofalarskogo Yazıka, Ulan-Ude.

Rassadin, V. I., (1978). Morfologiya Tofalarskogo Yazıka v sravnitelnon osveşçenii, Moskova.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Tofa (Karagas) Türklerinin tarihi hakkında

Tofa (Karagas) Türkleri hakkında

Tofa (Karagas)Türklerinin dil durumu

Tofa (Karagas)Türkçesinin ses düzeni

Tofa (Karagas)Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Tofa (Karagas) Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.