KDT 208 Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi II

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 2 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: KDT 205 Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi I dersini almış olmak

 

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Bu derste Şor Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Barutcu Özönder, F., (1999). “Genel Türklük Alanı Çerçevesinde Türk Dilinin Durumu, İleriye dönük Bakış ve Yaklaşımlar”, Kök Araştırmalar 1/1: 30-40.

Caferoğlu, A., Türk Dili Tarihi, İstanbul, 1984.

Killi, G. (1999). “Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.I, Güz 1999, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 161-174.

Killi, Gülsüm, (2003). “Hakasya’da Dil Durumu ve Hakas Türkçesinin Statüsü”, Türkoloji Dergisi, Cilt: VXI, Sayı: 1, Ankara.

Nasilov, D.M., (1997), “Sibirya Türk Halkları (Etnik Azınlıklar) ve Dilleri”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 51-55.

Schönig, C. (1997). “Güney Sibirya Türkçesi Nasıl Gelişmiştir?”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 47-50.

Şçerbak, A.M. (1970). Sravnitel’naya fonetika tyurkskix yazıkov (İmya), Leningrad: Nauka.

Tenişev, E.R. (Ed. ), (1988). Sravnitel'naya-istoriçeskaya tyurkskix yazıkov. Morfologiya, Moskva.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

XVIII-XIX. yy. Kuzey-doğu Sibirya Türklerinin dil durumu

Yeni Türkçe dönemi Kuzey-doğu Sibirya Türk lehçelerinin kaynaklarının dili

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.