KDT 207 Şor Türkçesi

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 3 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 3 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Bu derste Şor Türklerinin tarihi ve sosyo-kültürel durumları incelenmekte, dilleri ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı bakımlarından ele alınmaktadır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Akalın, Ş.A., (1997), “Şor Türkçesinin Söz Varlığı Üzerine Gözlemler”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 69-81.

Dırenkova, N. P., (1941). Grammatika Şorskogo Yazıka, Moskova.

Kurpeşko-Tannageşa, N., H.Ş. Akalın, (1995). Şor Sözlüğü, Adana.

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Şor Türklerinin tarihi hakkında

Şor Türkleri hakkında

Şor Türklerinin dil durumu

Şor Türkçesinin ses düzeni

Şor Türkçesinde hece, vurgu

Söz yapımı

Çekim morfolojisi

Şor Türkçesinin söz dizimi özellikleri

Söz varlığı

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.