KDT 206 Kuzey-doğu Türk Dil İlişkileri

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 3 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzey-doğu Türk lehçelerinin tarihsel ve modern dil ilişkilerini tanıtır, dersin konularıyla ilgili araştırmaları ve değerlendirmeleri kapsar. Karışma, karışma özellikleri, alıntılama, kayma, iki dillilik, ilişkiye dayalı değişme, ilişkiye dayalı değişmede sosyal faktörler vb. dersin konularıdır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Appel, R., P., Muysken, (1987), Language Contact and Bilingualism, London.

Doerfer, G., (1963-1975), Türkische und Mongolische Elemente im Neuperssichen, Band I-IV, Wiesbaden.

Dmitriyev, N. K., (1955), İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov, Fonetika, Moskva.

Dmitriyev, N. K., (1955), İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov, Morfologiya, Moskva.

Dmitriyev, N. K., (1955), İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov, Sintaksis, Moskva.

Johanson Lars, Csato, A. Eva, (1998), The Turkic Languages, London and New York.

Killi, G. (1999). “Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.I, Güz 1999, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 161-174.

Killi, G. (2003), “Hakasya’da Dil Durumu ve Hakas Türkçesinin Statüsü”, Türkoloji Dergisi, Cilt: VXI, Sayı: 1, Ankara.

Myers-Scotten, C., (1996), Code-switching, The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell.

Nasilov, D.M., (1997), “Sibirya Türk Halkları (Etnik Azınlıklar) ve Dilleri”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 51-55.

Özkan, N., (1997).Türk Dünyası Nüfus, Sosyal Yapı, Dil, Edebiyat, Kayseri, 1997.

Schönig, C. (1997). “Güney Sibirya Türkçesi Nasıl Gelişmiştir?”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 47-50.

Tenişev, E.R. (Ed.), (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

Ders Konuları

Kuzeydoğu Türk toplulukları tarihine genel bakış

Kuzeydoğu Türk toplulukları coğrafyasına genel bakış

Kuzeydoğu Türk topluluklarının etnodemografik yapısı

Türk diyalekt ilişkileri

Kuzeydoğu Türk lehçelerinin etkilediği ve etkilendiği diller

Türk –Samoyed dil ilişkileri

Türk-Moğol dil ilişkileri

Türk-Tunguz dil ilişkileri

Türk-Paleo-Sibir dil ilişkileri

Kuzey-doğu Sibirya Türk lehçelerine Rusça etkisi

Kuzey doğu Sibirya Türklerinde iki dillilik ve sonuçları

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.