KDT 205 Kuzey-doğu Türk Lehçelerinin Tarihi I

 

Sınıf, Yarıyıl: 2. Sınıf, 1. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 4 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Zorunlu

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzey-doğu Sibirya’nın tarihî coğrafyası ve Kuzey-doğu Türk lehçelerinin oluşumu ve tarihsel aşamaları tanıtılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

Caferoğlu, Ahmet, (1984). Türk Dili Tarihi, İstanbul.

Dmitriyev, N. K., (1955). İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov,    Fonetika, Moskva.

Dmitriyev, N. K., (1955). İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov, Morfologiya, Moskva.

Dmitriyev, N. K., (1955). İssledovaniya po sravnitelnoy Grammatike Tyurskih Yazıkov, Sintaksis, Moskva.

johanson, Lars, Csato, A. Eva, (1998). The Turkic Languages, London and New York.

Killi, G. (1999). “Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.I, Güz 1999, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 161-174.

Nasilov, D.M., (1997), “Sibirya Türk Halkları (Etnik Azınlıklar) ve Dilleri”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 51-55.

Schönig, C. (1997). “Güney Sibirya Türkçesi Nasıl Gelişmiştir?”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 47-50.

Tenişev, E.R., (Ed.), (1997). Sravnitel‘no-İstoriçeskaya Grammatika Tyurkskix Yazıkov, Leksika, Moskva.

 

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Türk dilinin tarihî dönemleri

Kuzey ve güney-doğu Sibirya’nın tarihî coğrafyası

Kuzey-doğu Türk lehçelerinin Türk dili içindeki yeri

Saha Türkçesinin tarihsel aşamaları

Tuva  Türkçesinin tarihsel aşamaları

Hakas Türkçesinin tarihsel aşamaları

Altay Türkçesinin tarihsel aşamaları

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.