KDT 108 Kuzey-Doğu Diyalekt Alanı II

 

 

Sınıf, Yarıyıl: 1. Sınıf, 2. Yarıyıl; Kredi: 2 Ulusal, 1 ECTS; Süre: 2 Saat

Dersin Dili: Türkiye Türkçesi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Ön koşulları: Ön koşulsuz.

Dersi Veren Öğretim Elemanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Killi

 

Kuzey-doğu Diyalekt Alanı I’in devamıdır. Kuzey-doğu diyalekt alanı ve linguistik sınırları ayrıntılı olarak öğrenciye tanıtılır. Örnek uygulamalar yapılır.

 

Kaynaklar ve İleri Okumalar

 

Castrén, M. A. (1857). Versuch einer koibalischen und karagassichen Sprachlehre, St Petersburg:Kaiserliche Akademie der Wisseschaften.

Çadamba, Z.B., Todjinskiy dialekt tuvinskogo yazıka, Kızıl 1974.

Dmitriev N.K., F.G. İsxakov, (1954). Voprosı izuçeniya xakasskogo yazıka i ego dialektov, Abakan.

Dul’zon, A. P., (1966). ‘Çulımsko-tyurskiy yazık’, in N. A. Baskakov (ed.) Yazıki narodov SSSR 2, Tyurskie yazıki, Moskow:Nauka, 446-66.

İvanov, S. A., (1980). Akane i Okane v Govorah Yakutskogo Yazıka, Yakutsk.

Johanson, L. (2002). Türk Dili Haritası Üzerinde Keşifler (Çev. Nurettin Demir-Emine Yılmaz), Ankara: Grafiker Yay.

Killi, G. (1997). “Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklüğünün (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Diline Fonolojik Açıdan Bir Bakış”, Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 57-68  (Sibirya Toplantısı, 2-4 Nisan 1996, İstanbul, Sibirya Araştırmaları).

Menges, K-H., (1959). ‘Das Sojonische und Karagassiche’, in J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden:Steiner, 640-70.

Menges, K-H., (1963). ‘Die sibirischen Türksprachen’, in B. Spuler (ed.) Handbuch der Orientalistik 5. Turkologie, Leiden, Cologne: Brill, 72-138.

Nadalyayev, V. M., (1984). İssledovaniya Zvukovıh Sistem Yazıkov Sibiri, Novosibirsk.

Pritsak, O., (1959a) ‘Das Altaitürkische’, J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden: Steiner, 568-98.

Pritsak, O., (1959b) ‘Das Abakan-und Tschulımtürkische und das Schorische’, J. Deny et al. (eds) Philologiae Turcicae Fundamenta 1, Wiesbaden: Steiner, 598-640.

Gürsoy-naskali, e. (Ed.), (1997). Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg.

 

Değerlendirme*

 

 

Adedi

Etki Oranı %

Ara Sınavlar

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Projeler

 

 

Dönem Ödevi

 

 

Laboratuar

 

 

Diğer

 

 

Yıl Sonu Sınavı

1

60

 

Ders Konuları

Kuzey-doğu diyalekt alanı

Kuzey-doğu alan araştırması projesi hazırlama

Soru kılavuzu hazırlama

Kaynak kişi seçimi, kriterler

Bilgiyi haritalama, dil haritalaması örnekleri (varyantları ile linguistik değişken olarak (x)’i kullanarak)

 

* Etki oranı için ara sınavın %40’ı, yıl sonu sınavının %60’ı alınacaktır.